Ruszyła kampania „POMÓŻ UKOIĆ BÓL” Fundacji Hospicyjnej

Celem kampanii jest przekonanie podatników do idei przekazania 1 % podatku na cele Fundacji. Kampanię realizuje Fabryka Komunikacji Społecznej. Patronat medialny objęły nad nią Gazeta Wyborcza i Radio Plus.

Fundacja Hospicyjna liczy, że dzięki wsparciu Fabryki Komunikacji Społecznej i innych organizacji charytatywnie zaangażowanych w projekt uda się jej zebrać środki potrzebne na wspieranie działalności hospicyjnej w całej Polsce. W ramach kampanii powstał spot telewizyjny i radiowy, projekt billboardu, plakatu i baneru internetowego. Promocję wspomagają działania PR, a produkcję spotu zrealizowano przy współpracy ze Studiem Filmowym „Odeon”. Głosu do reklamy radiowej użyczył aktor Andrzej Chyra a operatorem, który charytatywnie wykonał zdjęcia do spotu telewizyjnego jest Grzegorz Kędzierski (operator  filmowy: „Popiełuszko. Wolność jest w nas.”, „Ogniem i Mieczem”). Kampania kładzie nacisk na pomoc osieroconym dzieciom, których bliscy (rodzice, rodzeństwo) byli pod opieką hospicjum. Hasło kampanii: „Pomóż ukoić ból” – mówi o tym, jak bardzo  dzieciom osieroconym potrzebne jest wsparcie – przede wszystkim duchowe, psychologiczne, ale nierzadko także finansowe. Finał kampanii zaplanowany został na kwiecień 2009 roku.

Fundacja Hospicyjna z Gdańska wspiera działalność ponad 100 hospicjów w Polsce. Pracownicy i wolontariusze tych placówek każdego dnia starają się, by ich pacjenci umierali godnie i bez bólu. Opieka hospicyjna jest dla pacjentów bezpłatna, a kontrakty podpisywane z Narodowym Funduszem Zdrowia zaspokajają zwykle jedynie część potrzeb poszczególnych placówek.

Fundacja Hospicyjna pomaga hospicjom, przekazując im sprzęt medyczny i materiały opatrunkowe, organizując szkolenia dla ich pracowników i wolontariuszy oraz propagując ideę wolontariatu hospicyjnego i informując społeczeństwo o misji i potrzebach hospicjów.

Fundacja Hospicyjna powstała w 2004 roku. Celem fundacji jest zbiórka pieniędzy oraz działalność społeczno-edukacyjna na rzecz hospicjów w naszym kraju. Działalność Fundacji kojarzona jest z takimi kampaniami jak „Hospicjum to też życie” czy też „Umierać po ludzku”. Jako organizacja pożytku publicznego jest finansowana z darowizn i 1% podatku dochodowego. Fundacja Hospicyjna realizuje również ogólnopolski projekt edukacyjny „WHAT – Wolontariat Hospicyjny, jako narzędzie uczenia Akceptacji i Tolerancji dla osób opuszczających placówki penitencjarne”. Celem projektu jest reintegracja społeczna więźniów poprzez nieodpłatną pracę na rzecz placówek opieki oraz zmiana negatywnego obrazu hospicjów, jako „umieralni”. W projekcie bierze udział 15 zakładów karnych/aresztów śledczych i 15 hospicjów z terenu całej Polski. www.hospicja.pl

Fabryka Komunikacji Społecznej – to firma, która powstała z inicjatywy osób związanych z Fundacją Komunikacji Społecznej w 2003 roku i zajmuje się tworzeniem strategii komunikacji oraz realizacją kampanii o charakterze edukacyjnym i informacyjnym. www.fks.com.pl

Dane teleadresowe Fundacji Hospicyjnej

Fundacja Hospicyjna

Ul. Chodowieckiego 10

80-208 Gdańsk

Numer KRS

KRS: 0000201002

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu