Ogłoszenie wyników I Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Po pięciu miesiącach wytężonej nauki, rozwiązaniu ponad sześćdziesięciu zadań, stresie związanym ze startem w trzech etapach naukowej rywalizacji – w piątek, 17 kwietnia poznamy zwycięzców I Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Dokładnie w południe ogłoszona zostanie lista laureatów. Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości.

Wszystko zaczęło się 27 listopada 2008 roku. Wówczas do I etapu Olimpiady przystąpiło 1835 uczniów z 84 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Przez sześćdziesiąt minut odpowiadali na czterdzieści pytań, opracowanych przez Komitet Naukowy, złożony z wykładowców akademickich. Rozwiązując test jednokrotnego wyboru sprawdzali swoją wiedzę z zakresu terminologii logistycznej, umiejętności zarządzania zamówieniami, zakupami, dostawami oraz magazynami, a także z technik i technologii w procesach logistycznych. „Co to jest etykieta logistyczna?” i „Jakie informacje zawarte są w kodzie kreskowym EAN-8?” – to tylko dwa przykładowe zadania, z jakimi zmagali się uczniowie.

Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 464 uczestników. Półfinał odbył się 5 stycznia 2009 roku w ośmiu miastach Polski: Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Gliwicach i Szczecinie. Na twarzach uczniów widać było stres, ciekawość i chęć okazania się najlepszym. Towarzyszące emocje były bez wątpienia większe niż podczas pierwszego etapu Olimpiady. Tym bardziej, że od ostatecznej rywalizacji w gronie najlepszej trzydziestki, dzieliło ich zaledwie dwadzieścia pytań testu wielokrotnego wyboru.

Finał odbył się 20 marca 2009 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki. 43 uczniów dokładnie w południe przystąpiło do rozwiązywania trzech, problemowych pytań. Pierwsze dotyczyło kalkulacji kosztów logistycznych oraz oceny wskaźnikowej kosztów i planów, drugie pytanie, sprawdzało wiedzę z zakresu polityki transportowej Unii Europejskiej, trzecie natomiast – z planowania logistycznego, zarządzania łańcuchem dostaw i usług logistycznych.

Wyniki ich ostatecznych zmagań poznamy właśnie w piątek, 17 kwietnia. Wiemy już jednak, że wszyscy finaliści zwolnieni zostali z pisemnej części egzaminu z przygotowania zawodowego w zawodach „Technik logistyk” i „Technik spedytor”. Dla najlepszych natomiast, czekają bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Założeniem Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej była nie tylko chęć rozbudzenia wśród młodych ludzi zainteresowania tematyką logistyczną, ale także pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych.

– Od kilku lat logistyka jest obecna w programach kształcenia w szkołach średnich i policealnych. To cieszy, ponieważ łańcuch edukacyjny kształcenia logistycznego tym samym stał się kompletny. Ale szkołom, uczniom i nauczycielom trzeba pomóc, by treści kształcenia były spójne z tym czego uczymy na studiach. Potrzebne są też podręczniki, materiały dydaktyczne i różne formy dokształcania nauczycieli – wymienia doc. dr inż. Ireneusz Fechner, kanclerz WSL. – Wyższa Szkoła Logistyki nie jest obojętna na te potrzeby. Traktujemy nauczycieli szkół średnich i policealnych jako partnerów, a uczniów jako podmioty naszego autentycznego zainteresowania. I nie ma w tym żadnej kurtuazji, ponieważ chcemy mieć wpływ na jakość kształcenia logistycznego w ogniwach poprzedzających studia w Wyższej Szkole Logistyki i przygotowanie kandydatów na studia. Stąd różne formy współpracy ze szkołami i pomysł na olimpiadę logistyczną, która wzmocni zainteresowanie uczniów nauką logistyki. Dzięki olimpiadzie nasze kontakty ze średnim i policealnym szkolnictwem zawodowym będą jeszcze bliższe, a udział w olimpiadzie będzie dla uczniów dodatkową nagrodą za wybór tego zawodu – dodaje.

Partnerami merytorycznymi Olimpiady są: Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.

Patronat medialny objęły: Czasopismo „Logistyka” (patronat główny), „Polska Gazeta Transportowa”, dziennik „Polska Głos Wielkopolski”, portal Logistyka.net.pl oraz Studentnews.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu