Nowelizacja przepisów dotyczących lokalizacji budynku na działce

Uchwalone 12 marca 2009 roku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające dotychczasowe przepisy w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  precyzują m.in. pojęcie wąskiej działki. Nowe przepisy obowiązywać będą od 7 lipca 2009r jednak już teraz warto się z nimi zapoznać – może okazać się, że wprowadzone zmiany w przepisach pozwolą Państwu lepiej dobrać projekt domu do swoich potrzeb oraz uwarunkowań działki.

„Ze znowelizowanymi przepisami powinni zapoznać się przede wszystkim właściciele wąskich, działek o szerokości maksymalnej do 16m ponieważ to właśnie oni w praktyce będą mieli większe możliwości dogodniejszego usytuowania domu, a także wybrania dla siebie projektu ze zdecydowanie szerszej oferty projektowej” – mówi arch. Monika Lisowska – Łętocha, Dyrektor Pracowni Projektowej ARCHON+.

Przepisy dopuszczają bowiem usytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż:

  • 4m w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy
  • 3m w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy lecz nie mniejszej niż 1,5m, na działce budowlanej o szerokości do 16m.

„Należy jednak pamiętać, że sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa dopuszcza się, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy nie stanowi inaczej” – podkreśla arch. Monika Lisowska – Łętocha.

Rozporządzenie liberalizuje także kwestie dotyczące dopuszczalnych minimalnych odległości od granicy działki do: okapów, gzymsów, balkonów lub daszków nad wejściem a także co do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylenia lub rampy. Odległość tych elementów od granicy działki nie może być mniejsza niż 1,5m.

Łatwiej także będzie usytuować na działce budynek gospodarczy lub garaż o długości mniejszej niż 5,5m i wysokości mniejszej niż 3m ponieważ przepisy zezwalają na wybudowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

www.archon.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu