DHL Express (Poland) zwiększa bezpieczeństwo IT dzięki Oracle Real Application Clusters

Najważniejsze fakty:

  • Oracle Polska informuje, że firma DHL Express (Poland) zdecydowała się na udoskonalenie używanej w swoich systemach platformy informatycznej poprzez instalację opcji klastrowej (Real Application Clusters – RAC) do bazy danych Oracle.
  • Baza danych Oracle jest obecnie najczęściej wykorzystywaną platformą technologiczną dla systemów informatycznych działających w DHL Express. Dla zapewnienia zarówno wysokiej wydajności jak i niezawodności aplikacji kluczowych dla działalności firmy, zdecydowano się na wdrożenie opcji Oracle Real Application Clusters, pozwalającej na rozlokowanie baz danych w grupie niezależnych serwerów, które współdziałają jako jeden system.
  • Wdrożenie opcji klastrowej zawierało w sobie zmianę platformy sprzętowej oraz architektury oprogramowania i było poprzedzone wieloma miesiącami opracowywania koncepcji, konsultacji, a także kompleksowymi testami w okresie bezpośrednio przed wdrożeniem. Dzięki dobremu przygotowaniu procesów, projekt przebiegł bardzo szybko i zamknął się w czasie jednej doby, wraz z testami końcowymi. Wdrożenie odbywało się siłami firmowego Data Center, przy wsparciu lokalnego działu informatyki oraz konsultantów Oracle Polska.

„Po zainstalowaniu Oracle RAC zaobserwowaliśmy znaczne poprawienie wydajności systemów w warstwie serwerowej” – powiedział Maciej Czarnecki, Kierownik Projektów Informatycznych w DHL Express (Poland). „Nie bez znaczenia jest także podniesienie poziomu bezpieczeństwa wynikające z dwóch równolegle pracujących w klastrze maszyn, oraz skalowalność środowiska, gwarantująca łatwe dostosowywanie potrzebnej mocy do rosnących potrzeb biznesowych. Dotychczasowe doświadczenia z tą technologią pozwalają nam wierzyć, że będzie ona przez nas rozwijana i intensywnie wykorzystywana w przyszłości”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu