Cztery nowe twarze w firmie badawczej 4P research mix

Anna Stawiska w zespole ilościowym Tomasza Dulinicza objęła stanowisko Kierownika Projektu. Specjalizuje się w ilościowych badaniach segmentacyjnych oraz badaniach dotyczących konsumenckich zachowań i postaw.

Zespół jakościowo-ilościowy Małgorzaty Kowalewskiej powiększa się o trzech badaczy specjalizujących się w projektach ilościowych. Agata Kuśnierek dołączyła jako Starszy Kierownik Projektu, jej dotychczasowe doświadczenie obejmuje przede wszystkim badania satysfakcji, wizerunku marki i komunikacji, a także realizację badań o charakterze społecznym. Anna Kowalska, objęła stanowisko Badacza, specjalizuje się w badaniach wizerunkowych, pomiarach satysfakcji oraz projektach Mystery Shopping. Przemysław Krawczyński również podjął obowiązki Kierownika Projektu, posiada bogate doświadczenie w badaniach komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem badań internetu jako medium i badań on-line jak również metody Visual Analysis, etnografii wirtualnej i badań społecznych.

Firma 4P research mix dostarcza wiedzę o rynku i konsumentach oraz zapewnia eksperckie doradztwo metodologiczne. Innowacyjność w podejściu do każdego projektu, poparta doświadczeniem konsultantów, znacząco wspiera budowanie przewagi konkurencyjnej klientów firmy na rynku.

W firmie funkcjonuje 6 zespołów badawczych, odpowiedzialnych za kompleksową obsługę klientów m.in. z sektorów: FMCG, sieci handlowe, media, telekomunikacja, ubezpieczenia, finanse.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu