Wyniki finansowe Inter Partner Assistance w Polsce w 2008 roku

Inter Partner Assistance odnotowała wzrost składki zarobionej na poziomie 13,1%. W ubiegłym roku firma zwiększyła portfel swoich klientów do ponad 5 milionów osób. Pomimo kryzysu spółka nadal realizuje swój plan rozwoju.

Przychód Inter Partner Assistance w Polsce liczony według składki zarobionej w 2008 roku wyniósł blisko 53 miliony złotych. Głównymi partnerami biznesowymi w ubiegłym roku byli ubezpieczyciele. Współpraca z nimi wygenerowała aż 65% obrotu spółki. Kolejnymi grupami kontrahentów były firmy leasingowe (16%), banki (12%) i producenci pojazdów (5%). Wzrostowi obrotów towarzyszył wzrost liczby wykonanych usług dla klientów indywidualnych objętych ochroną. W 2008 roku firma obsłużyła aż 314 tysięcy spraw, podczas gdy w 2007 było ich około 224 tysiące.

W ubiegłym roku, pomimo osłabienia gospodarczego w czwartym kwartale, udało nam się zrealizować założenia spójne ze strategią zrównoważonego rozwoju w ramach programu grupy AXA Assistance Ambition 2012 – mówi Marta Kaleńska-Jaśkiewicz, Prezes Zarządu Inter Partner Assistance Polska S.A. – Nasze założenia obejmowały poprawę procesów wewnętrznych na rzecz zachowania rentowności i jakości, co w dobie dekoniunktury okazało się czynnikiem umożliwiającym nam utrzymanie wyraźnej tendencji wzrostowej i kilkunastoprocentowej zwyżki obrotów.

Jednym z głównych czynników rozwoju Inter Partner Assistance jest innowacja, zarówno w zakresie produktów assistance, doskonalenia procesów obsługowych i rozwijania kwalifikacji pracowniczych. Firma rozwija innowacyjność przede wszystkim w modelu pracy zespołowej, z wykorzystaniem metodologii projektowej Six Sigma (AXA Way). W ubiegłym roku Inter Partner Assistance zakończyła prace nad trzema projektami w ramach przyjętej strategii zarządzania procesami. Doraźnym efektem tych działań były finansowe oszczędności dla firmy rzędu 480 tysięcy Euro w skali roku oraz trwała poprawa jakości udoskonalonych procesów. Wyniki te, istotne zwłaszcza dla klientów i usługodawców firmy, stanowią inwestycję w jej dalszy rozwój i budowanie przewagi rynkowej.

W okresie dekoniunktury gospodarczej firma kładzie nacisk na konsolidację zespołu pracowniczego i inwestycję w rozwój jego kompetencji merytorycznych i umiejętności praktycznych. Mimo dekoniunktury Inter Partner Assistance Polska S.A. dalej angażuje się w działania społeczne, głównie w zakresie wolontariatu pracowniczego na rzecz domów dziecka, co jest zgodne z filozofią działania spółki, której zadaniem biznesowym jest assistance, czyli niesienie pomocy w potrzebie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu