Certyfikacja OESISOK dla produktów Panda Security

Rozwiązania Panda Security for Desktops oraz Panda Managed Office Protection uzyskały certyfikację OESISOK. Potwierdza ona prawidłowe współdziałanie programów z wiodącymi na rynku urządzeniami sieciowymi. Ponadto jest dowodem na to, że Panda Security oferuje firmom maksymalną ochronę bez dodatkowych utrudnień wynikających z niezgodności czy ograniczonej integracji.

Panda Security for Desktops oraz Panda Managed Office Protection uzyskały certyfikację OESISOK (www.OESISOK.com) w kategorii systemów antywirusowych, zabezpieczających przed oprogramowaniem szpiegującym oraz firewalli. Certyfikacja OESISOK jest wystawiana przez amerykańsko-izraelską firmę OPSWAT Inc. ( http://www.opswat.com/), która bada integralność aplikacji służących do zapewnienia bezpieczeństwa punktów końcowych z produktami wiodących na rynku firm technologicznych.

Fakt przyznania certyfikacji OESISOK rozwiązaniom Panda Security for Desktops i Panda Managed Office Protection oznacza, że firmy, które zdecydują się na zakup tych rozwiązań będą mogły bez problemu wdrożyć je w swoich sieciach. Certyfikacja daje także gwarancję pełnej zgodności z urządzeniami sieciowymi, systemami NAC (Network Control Access) i Cisco, Juniper Networks, F5 Networks oraz TippingPoint (pełna lista na www.OESISOK.com). Gwarantuje to najwyższy poziom ochrony bez dodatkowych problemów.

Wyróżnione produkty – opis

Panda Managed Office Protection to zarządzana z poziomu konsoli usługa bezpieczeństwa, przeznaczona dla małych i średnich firm z rozproszoną strukturą. Rozwiązanie działa w oparciu o koncepcję SaaS (Security as a Service), a jego instalacja (za pośrednictwem internetu) przebiega szybko i łatwo. Produkt oferuje możliwość pełnego zarządzania bezpieczeństwem firmy, niezależnie od liczby zdalnych oddziałów oraz pracowników mobilnych. Pozwala także na przekazanie zarządzania ochroną partnerom zewnętrznym, oferującym takie usługi.

Więcej informacji o produkcie znaleźć można na stronie: http://www.pspolska.pl/produkty/managedprotection/

Panda Security for Desktops chroni firmowe stacje robocze przed wirusami, programami szpiegującymi, hakerami oraz innymi zagrożeniami. Rozwiązanie umożliwia proste i scentralizowane zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i definiowanie zasad zabezpieczeń. Zarządzanie przebiega bez problemu i odbywa się w sposób centralny z wykorzystaniem konsoli Panda AdminSecure.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.pspolska.pl/produkty/security_for_business/

Kilkuetapowy proces certyfikacji OESISOK

Powyższe produkty firmy Panda Security przeszły następujący, kilkuetapowy program certyfikacji OESISOK:

  • Test instalacji – Aplikacja jest instalowana na wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i musi przejść pomyślnie cały proces bez jakichkolwiek błędów.
  • Test fałszywych aplikacji – Aplikacja jest poddawana analizie w celu porównania z wieloma wiodącymi na rynku mechanizmami zabezpieczającymi przed złośliwym oprogramowaniem. To działanie ma na celu przetestowanie i potwierdzenie zgodności, a także wykluczenie możliwości istnienia zagrożenia.
  • Lokalny test wykrywania OESIS® – Aplikacja jest sprawdzana pod kątem jej wykrywania przez platformę OESIS.

Dla potrzeb wewnętrznej analizy danych statystycznych na Panda Managed Office Protection oraz Panda Security for Desktops przeprowadzone zostały następujące testy:

  • Weryfikacja podpisu elektronicznego – Wszystkie pliki binarne, instalowane jako element aplikacji, są sprawdzane i katalogowane dla potrzeb certyfikatu cyfrowego. Katalog jest następnie udostępniany publicznie.
  • Skanowanie i wykrywanie wirusów – Aplikacja jest testowana pod kątem zdolności do skutecznego wykrywania wirusów. Następnie sprawdzana jest zgodność z innymi programami certyfikacyjnymi dotyczącymi rozwiązań zabezpieczających przed złośliwym oprogramowaniem.

Więcej informacji o programie testowania OESISOK można znaleźć na stronie: http://www.oesisok.com/criteria.html.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu