Unizeto realizuje nowy projekt inwestycyjny z dofinansowaniem unijnym

W dniu 7 kwietnia 2009 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Unizeto Technologies SA jako Beneficjentem została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „System on-line zarządzania zintegrowanym procesem obsługującym nowoczesne i tradycyjne kanały wymiany informacji i dokumentów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, poddziałanie 1.1.2.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Unizeto Technologies na rynkach krajowym i międzynarodowym w wyniku zaoferowania innowacyjnej usługi pod nazwą „Dokument on-line”.

W ramach usługi „Dokument on-line” realizowana będzie kompleksowa obsługa w zakresie przetwarzania, archiwizacji oraz obsługi i zarządzania dokumentami papierowymi oraz elektronicznymi z wykorzystaniem usług związanych z podpisem elektronicznym. W celu realizacji ww. usług uruchomiony zostanie specjalistyczny portal usługowy „documentonline” w dwóch domenach: polskiej i europejskiej. Projekt obejmuje rozbudowę kompleksu Centrum Danych w Szczecinie o nowy, spełniający surowe wymogi bezpieczeństwa obiekt o powierzchni użytkowej 1 035 m2. Nowopowstały obiekt wyposażony zostanie w sprzęt i oprogramowanie o mocach obliczeniowych i produkcyjnych zapewniających odpowiednią jakość i ciągłość świadczenia usługi.

Udostępniona, w ramach realizacji projektu, usługa umożliwi odbiorcom w sposób stopniowy, z minimalnym ryzykiem i przy niewielkich kosztach przechodzić na nowoczesne technologie komunikacji. Unizeto należeć będzie do nielicznych przedsiębiorstw świadczących kompleksowe usługi z zakresu technologii dokumentów papierowych i elektronicznych. Powyższe zapewni Spółce bezpieczeństwo biznesowe zarówno w przypadku załamania rynku dokumentu papierowego w wyniku gwałtownego rozwoju jego formy elektronicznej, jak również w przypadku zbyt wolnego rozwoju rynku dokumentu elektronicznego.

Zakończenie projektu zaplanowano na 30.09.2010 r., a jego wartość wynosi 6 189 865 zł brutto.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu