Umowa ramowa Unizeto z Centrum Projektów Informatycznych MSWiA

przez | 09/04/2009

Unizeto Technologies SA podpisała 7 kwietnia 2009 r. z Centrum Projektów Informatycznych (CPI) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji umowę ramową, której przedmiotem jest świadczenie usług konsultingowych i doradczych dla realizacji projektów istotnych dla informatyzacji państwa. Umowa określa warunki udzielania i realizacji zamówień na świadczenie tychże usług. Na jej podstawie CPI może udzielać wykonawcy zamówień do kwoty 54,3 mln zł netto, ale nie dłużej niż przez 4 lata od dnia zawarcia umowy. Kwota ta jest wartością maksymalną, jaka może być wykorzystana w ramach umowy, w przypadku jej wyczerpania umowa ramowa wygasa.

Podpisanie umowy ramowej jest wynikiem rozstrzygnięcia uruchomionego w grudniu 2008 r. przez MSWiA przetargu na świadczenie usług doradczych, w wyniku którego zostało do ich realizacji wybranych sześciu różnych niezależnych oferentów, jednym z których jest Unizeto Technologies SA.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia rolą wykonawcy będzie świadczenie usług obejmujących konsulting i doradztwo strategiczne, którego zakres obejmuje np. planowanie projektów, prace analityczne, opracowania architektury, opracowania dokumentacji i ewentualnych zmian w przepisach prawa dotyczących obszarów działania prowadzonych projektów. Przewidziane jest też wsparcie zespołów wykonawczych w zakresie zarządzania programami i projektami, a w tym w zakresie strategii komunikacji i promocji projektów, odbioru wyników projektów oraz wykonywanie prac zleconych przez biuro projektu CPI.

Zawarcie umowy ramowej jest związane m.in. z realizacją projektów takich jak europejski numer alarmowy 112, elektroniczny dowód osobisty (pl.id), czy też platforma usług administracji publicznej e-PUAP. Na konferencji Teraforum, zorganizowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji 11 marca w Warszawie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Witold Drożdż poinformował, że w tym roku planowane jest uruchomienie różnych projektów teleinformatycznych o wartości nie mniejszej niż 350 mln zł. Dodał, że chodzi o projekty, które są współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej (85-90 proc.), w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które będą realizowane przez MSWiA we współpracy z różnymi ministerstwami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.