Marszałek wspiera uzdolnionych

Po 380 zł miesięcznie będą otrzymywać licealiści i gimnazjaliści z województwa w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej. Wczoraj Zarząd Województwa zatwierdził listę uczniów, którzy otrzymają granty.

Wyróżniono 280 osób, głównie spoza Łodzi. Do konkursu zgłoszono ponad 1100 wniosków. Zbierano je nie tylko w stolicy regionu, ale też w oddziałach w Kutnie, Wieluniu, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. Wszystko po to, by każdy miał szansę zgłosić się do konkursu.

Wnioski można było składać do 19 lutego, potem ich oceną zajęła się komisja stypendialna, w skład której weszli przedstawiciele Kuratorium Oświaty i konsultanci Wojewódzkich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli. Punktowano wyniki w nauce, udział w olimpiadach i konkursach, a także to czy dany uczeń jest niepełnosprawny i czy pochodzi z terenów wiejskich. Najlepsi na liście rankingowej otrzymają stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie, za okres od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r., wraz z odpowiednim wyrównaniem. Pełna lista będzie ogłoszona na stronie internetowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – www.pokl.lodzkie.pl.

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej to wspólna inicjatywa Departamentu Kultury i Edukacji oraz Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego. Na przyszły rok szkolny przygotowywane jest podobne przedsięwzięcie. – Chcemy, żeby w następnym konkursie stypendia były jeszcze wyższe, a liczba wyróżnionych większa – podkreśla Mariola Mirecka, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu