Indeks Money.pl: 8 tysięcy jajek za średnią pensję

Za obecną średnią pensję brutto można kupić 8 tysięcy jajek. To niemal 12 razy więcej niż w latach 50. ubiegłego wieku i 8,5-raza więcej niż na początku transformacji w 1990 roku.

W tym roku, po raz drugi z rzędu, Money.pl publikuje wielkanocny indeks. Sprawdziliśmy, ile warta jest średnia pensja brutto w przeliczeniu na jajka. Tym razem nasze świąteczne obliczenia rozszerzyliśmy o również o liczbę jajek w średniej emeryturze brutto.

Jak wynika z naszych obliczeń, pomimo pogorszenia koniunktury gospodarczej, szacowany przez Money.pl wskaźnik w tym roku pobił kolejny rekord. Publikowane przez GUS średnie wynagrodzenie w bieżącym roku to już osiem tysięcy jaj, o 6,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Średnia pensja brutto w tym roku jest istotnie wyższa niż rok wcześniej. Obecnie statystyczny Polak zarabia około 3200 zł brutto wobec około 3 tys. zł brutto na wiosnę 2008 roku.

Dodatkowo, jak sprawdziliśmy w wiodących sieciach handlowych, średnia cena jajek w tym roku utrzymała się na stabilnym poziomie w porównaniu do świątecznego okresu 2007. Zarówno wtedy, jak i obecnie, wynosi około 40 groszy.

Rozpiętość cen jaj w sieciach jest bardzo duża. W naszej ankiecie markety na terenie Warszawy wskazywały, że sprzedają jajka od 35 do 49 groszy za sztukę. Jednocześnie można było trafić promocję za 29 groszy lub nawet ofertę 60 groszy na targowisku. Skrajnych cen nie braliśmy pod uwagę ustalając średnią.

Skromne jajeczko emeryta

Średnia emerytura brutto w ostatnich latach rośnie znacznie wolniej od średniej pensji w sektorze przedsiębiorstw.

Najlepsze proporcje średniej emerytury brutto do ceny jajek zanotowano w 2002 roku, kiedy zbliżyła się w okolice poziomu czterech tysięcy. Rekord został ustanowiony dzięki zanotowanemu przez GUS spadkowi ceny jajek w tym roku do 3 groszy za sztukę. Kolejne lata przyniosły wahania wskaźnika w obrębie poziomu 3,5 tys. W dużym stopniu wynikało to z rosnącej stopniowo ceny jajka.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu