Gospodarka magazynowa w sklepie internetowym – SAMozatrudnienie z dodatkiem Minimagazyn

przez | 09/04/2009

E-handel to znak naszych czasów. Decydując się na taką postać sprzedaży należy być świadomym wagi procesów logistycznych, a w szczególności magazynowania. Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT, wychodząc na przeciw wyzwaniom współczesnego handlu, opracowało dodatek do programu SAMozatrudnienie, który umożliwia kontrolę stanów magazynowych, a tym samym usprawnia procesy sprzedażowe.

Działalność sklepu internetowego to codzienna obsługa dużej liczby zróżnicowanych przesyłek pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców. Dla sprzedawcy to niższe koszty działalności w porównaniu z tradycyjnym handlem, stały kontakt z klientem, elastyczność wyrażająca się poprzez możliwość natychmiastowego dokonywania zmian oferty. O sukcesie takiej firmy przesądza ciągła kontrola nad stanami magazynowymi oraz dokumentami, bieżące uzupełnianie braków i terminowe zamówienia towarów. Zapanowanie nad taką ilością danych jest nie lada wyzwaniem, szczególnie, gdy nie stać nas na zatrudnienie dodatkowych pracowników.

W celu uniknięcia błędów związanych z gospodarką magazynową, potrzebne jest odpowiednie narzędzie wspomagające logistykę. Naprzeciw tym problemom wychodzi Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT oferując w programie SAMozatrudnienie dodatek MiniMagazyn.

I wszystko pod kontrolą

Podejmując decyzję o rozpoczęciu własnej działalności w formie handlu elektronicznego, warto zastanowić się nad wyborem programu do obsługi magazynu, który usprawni kontrolę sprzedaży oraz realizację zamówień i płatności.

MiniMagazyn to opcja dodatkowa w programie SAMozatrudnienie przeznaczona do prowadzenia gospodarki magazynowej w małych firmach handlowych oraz usługowych. Dzięki odpowiednim funkcjom pozwala na utrzymanie pełnej kontroli nad bieżącym stanem magazynu oraz nad Przeglądarka może nie wspierać wyświetlania tego obrazu.działaniami, które na ten stan wpływają.

Prowadząc sklep internetowy powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, jak ważna jest bieżąca aktualizacja danych dotyczących m.in. wydawanych towarów, dzięki której możemy uniknąć sytuacji braku asortymentu „na stanie”. Dodatek MiniMagazyn umożliwia prowadzenie ewidencji zdarzeń zachodzących w codziennej pracy magazynu, takich jak: przyjęcie i wydanie towarów, przesunięcia międzymagazynowe oraz korekty i zwroty. Wraz z rejestracją zdarzenia gospodarczego może być generowany odpowiedni dokument księgowy. Dodatkowym atutem jest możliwość szczegółowego opisu przedmiotu uwzględniającego np. grupę towarową, zastosowanie, kolor. Opis może zawierać aż 250 znaków, co pozwala na szczegółowe scharakteryzowanie produktu. Towar może być wyszukiwany po nazwie, indeksie, grupie i cechach.

Bo liczy się funkcjonalność

Dodatek Minimagazyn posiada opcję, która pozwoli na przypisanie każdemu towarowi aż sześciu cen – trzech złotowych i trzech walutowych. Jest to niezwykle ważna funkcja w sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest w walucie obcej. Towary mogą być pobierane z magazynu metodą FIFO. Istnieje także pełna dowolność wyboru dostawy, z której sprzedajemy towar/usługę.

Trudno wyobrazić sobie program magazynowy bez możliwości wydruku potrzebnych dokumentów, takich jak faktury, czy też dokumenty magazynowe – Pz, Pw, Wz, Ww. Moduł MiniMagazyn nie zawiedzie także w tym względzie.

Praktyczną funkcją dodatku jest również opcja prowadzenia archiwum, dzięki czemu uzyskamy dostęp do danych sprzedaży i na bieżąco będziemy śledzić historię przyjęć i wydań. W ten sposób unikniemy konieczności prowadzenia dokumentacji w formie papierowej i problemów związanych z jej zaginięciem.

Kolejnym ułatwieniem jest dostarczanie narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji. Przeprowadzenie jej metodą tradycyjną – ręczną – na arkuszach spisowych jest czasochłonna, wymaga zaangażowania wielu osób, jest kosztowna oraz wiąże się z licznymi pomyłkami. System inwentaryzacyjny pomaga utrzymać porządek pozwalając na pełną kontrolę wszystkich zasobów firmy. Uwzględnia także przebieg historii konkretnych środków trwałych.

Inwestycja w ład i porządek

MiniMagazyn jest rozszerzeniem płatnym do programu SAMozatrudnienie. Za niewielką kwotę możemy nabyć funkcjonalne narzędzie, które zapewni nam pełną kontrolę nad operacjami magazynowymi. W ten sposób wszelkie transakcje kupna-sprzedaży zostaną zapisane w historii handlowej firmy, a firma skorzysta na przejrzystości danych.

W wersji programu SAMozatrudnienie, nieposiadającej modułu Minimagazyn, znajduje się wersja prezentacyjna, dostępna w zakładce Fakturowanie. Umożliwia ona wykonanie 10 przyjęć oraz 10 wydań magazynowych, co pozwala na przetestowanie modułu przed jego zakupem.

Bez względu na to, czy prowadzimy działalność handlową w formie elektronicznej czy  tradycyjnej, samodzielnie możemy sprawować nadzór nad magazynem. Dzięki swojej funkcjonalności dodatek MiniMagazyn zapewni nam pełną kontrolę nad przepływem towarów, ułatwi prowadzenie dokumentacji, usprawni proces realizacji zamówień. Wspierając procesy magazynowe oszczędzimy na czasie i ponoszonych kosztach.