Citi Handlowy w przededniu Dnia Ziemi

Citi Handlowy w marcu przyłączył się do międzynarodowych obchodów 60 Earth Hour – Godziny dla Ziemi, w ramach których zgaszono światła w oddziałach i placówkach Banku na terenie Polski. Ta akcja jest tylko jednym z wielu działań ekologicznych prowadzonych w Citi Handlowy w ramach codziennej pracy.

Jednym z najbardziej widocznych programów ekologicznych Banku jest sadzenie drzew w ramach akcji „Więcej drzew dzięki Tobie” – zgodnie z ideą przewodnią, liczba drzew odpowiada ilości klientów, którzy zrezygnowali z wyciągów papierowych na rzecz elektronicznych. W 2008 roku odbyły się pierwsze nasadzenia – wspólnie z klientami i pracownikami oraz przedstawicielami zarządu posadzono 40 000 drzew. Zeszłoroczna edycja zrealizowana we współpracy z Fundacją Kronenberga i Fundacją Nasza Ziemia cieszyła się dużym zainteresowaniem i przełożyła się na wymierny wzrost postaw proekologicznych wśród klientów Banku – do dziś na elektroniczne wyciągi zdecydowało się kolejnych 138 000 osób!

Jak mówi wiceprezes Citi Handlowy, Sonia Wędrychowicz: „Zeszłoroczna akcja pokazała, że ekologia nie jest pustym słowem zarówno dla naszych pracowników, jak i klientów. Już przygotowujemy się do kolejnej edycji i jestem pewna, że zakończy się ona takim samym sukcesem jak roku ubiegłym.”

Wśród innych akcji Banku warto wymienić programy skierowane do pracowników – segregacji odpadów („Świat sam sobie nie da rady, segregujmy wiec odpady”) oraz oszczędności energii elektrycznej („Switch Off Something”). W ciągu dwóch lat 2006 -2008 dzięki zmianie polityki zarządzania odpadami, ogólna ilość wytwarzanych śmieci w Banku zmniejszyła się o 31%, zaś odpadów komunalnych o 40%. W segregacji uczestniczy obecnie ponad 60 oddziałów Banku Handlowego – około 30% wszystkich oddziałów w Polsce. Natomiast w samym 2008 roku oddano do recyklingu 99 ton papieru i 20 ton tworzyw sztucznych, co stanowi 15% wszystkich wytwarzanych przez Bank odpadów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu