Barometry kryzysu – Indeks Instytutu ZEW

Indeks ZEW jest wskaźnikiem nastrojów publikowanym przez niemiecki instytut Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung w Mannheim. Określany potocznie mianem indeksu instytutu ZEW. Pokazuje on nastroje i opinie dotyczące rozwoju sytuacji gospodarczej w Niemczech.

Indeks ZEW jest tworzony na podstawie opinii 350 specjalistów z dziedziny finansów. W comiesięcznej ankiecie przedstawiają oni swoje przewidywania dotyczące kształtowania się sytuacji w gospodarce niemieckiej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

To drugi po Ifo ważny wskaźnik koniunktury na rynku niemieckim. Podobnie, jak przy wielu innych indeksach nastrojów, tu również respondenci mają do wyboru trzy wersje odpowiedzi – sytuacja gospodarcza: (i) poprawi się, (ii) pozostanie bez zmian, (iii) pogorszy się. Odpowiedzi neutralne nie są brane pod uwagę. To pozwala określić udziały procentowe poszczególnych odpowiedzi. Różnica między procentami odpowiedzi „poprawi się” oraz „pogorszy się” stanowi wartość indeksu instytutu ZEW, którego wykres  jest oscylatorem, tzn. jego wartości mogą zmieniać się w przedziale od -100 do +100.

Na wykresie indeksu widzimy, że zmiany jego wartości odbywają się dynamicznie, co świadczy o dużej zmienności nastrojów – od skrajnie optymistycznych do pesymistycznych.

W okresie publikacji wskaźnika odnotowano trzy minima – w grudniu 1991 i 1992 r. oraz w lipcu 2008 r. Wówczas ZEW osiągnął poziom -63,9, co jest wartością najniższą w historii jego publikacji.

Tak pesymistycznych nastrojów wśród niemieckich finansistów  nie było od blisko dwóch dekad. Po trzech miesiącach światem wstrząsnęły informacje o faktycznych problemach amerykańskich instytucji finansowych, a giełdy na całym świecie osiągały kolejne minima.

Od listopada 2008 r. odnotowywany jest co miesiąc wzrost wskaźnika ZEW. Za marzec jego wartość wyniosła -3,5 proc. Oznacza to, że ilość opinii pozytywnych i negatywnych jest podobna. Tendencja wzrostowa wskaźnika dowodzi wzrostu optymizmu w Niemczech.

Należy dodać, że minorowe nastroje zaczęły przeważać w Niemczech już w sierpniu 2007 r. Na świecie mówiono już o rodzących się problemach rynku kredytów hipotecznych w USA a na jesieni odwrócił się trend wzrostowy na spadkowy na giełdach papierów wartościowych.

Indeks ZEW należy do ważnych narzędzi służących badaniu i przewidywaniu koniunktury. Jednak zdarzało się, że dawał błędne sygnały. Stąd należy go rozpatrywać razem z indeksem Ifo.

Prognozy dla niemieckiej gospodarki są bardzo istotne ze względu na jej wielkość i znaczenie dla Unii Europejskiej i świata –  pod względem wielkości zajmuje czwartą pozycję na świecie. Należy dodać, że Niemcy są naszym największym partnerem gospodarczym.

Jan Mazurek

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu