30 strażaków dla Księstwa Andory

Lekarze i farmaceuci poszukiwani w Norwegii, spawacze i rzeźnicy potrzebni w Anglii, a w Holandii specjaliści do układania kostek domina

Firmy poszukujące pracowników do pracy za granicą opublikowały w marcu ponad 700 ofert w internetowej giełdzie pracy infoPraca.pl. Maleje liczba ofert pracy w Irlandii, Anglii, Włoch, Hiszpanii i Niemiec – krajach które były dotychczas najbardziej popularne wśród Polaków, natomiast rośnie liczba ofert pracy w mniej dotychczas popularnej Norwegii czy krajach Beneluksu.

„Z perspektywy internetowej giełdy pracy infoPraca.pl oraz z obserwacji ofert w innych portalach internetowych wynika, że nadal publikowane są ofert pracy dla wykształconych pracowników, takich jak lekarze, farmaceuci, nauczyciele i inżynierowie, ale w cenie są również spawacze czy rzeźnicy. Maleje liczba ofert dla osób podejmujących się prostych prac fizycznych” – mówi Beata Szilf-Nitka, dyrektor generalny internetowej giełdy pracy infoPraca.pl. „Coraz częściej pracodawcy informują też o zatrudnieniu na zasadach obowiązujących w kraju, w którym oferowana jest praca, co ma gwarantować wyższe zarobki niż w przypadku, gdy proponowane jest zatrudnienie w Polsce i delegowanie do pracy za granicą.”

Rządy Niemiec, Francji i Szwecji, przy wsparciu niektórych partii działających w Parlamencie Europejskim, podjęły działania, których celem jest zmiana unijnej dyrektywy z 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników. Jeśli się to uda, w znacznym stopniu ograniczy konkurencyjność polskich firm, które działając w krajach unii zatrudniały pracowników na zasadach obowiązujących w Polsce. Przygotowywane zmiany mają m.in. wprowadzić obowiązek zawierania układów zbiorowych ze związkami zawodowymi w krajach, w których wykonywane są zlecenia bądź usługi.

Recesja, która w różnym stopniu dotyka kraje europejskie, wpłynęła na zmianę geografii ofert pracy dla Polaków. Obecnie najwięcej jest ich z Norwegii i Holandii, po kilkadziesiąt z Anglii, Niemiec i Czech, najmniej z Hiszpanii, Włoch czy Szwajcarii. Najwięcej w medycynie i opiece zdrowotnej, budownictwie oraz produkcji. Nadal jest również dużo ofert dla spawaczy, rzeźników i opiekunek do dzieci oraz opiekunów osób starszych.

Internetowe giełdy pracy doskonale prezentują zróżnicowanie potrzeb pracodawców. Wśród  ofert pracy dla informatyków, stomatologów i kierowców znajdziemy też takie, jak propozycja zatrudnienia przy akcji Domino Day. Od kandydatów wymagana jest dobra kondycja fizyczna, pewna ręka, umiejętność rozpoznawania kolorów oraz… oswojenie z kamerami telewizyjnymi. Gwarantowana jest doskonała zabawa przy pracy polegającej na budowaniu kilkudziesięciu obrazów, konstrukcji i mechanizmów z milionów kostek domino. Osoby chcące wziąć udział w biciu światowego rekordu mogą liczyć na pokrycie kosztów związanych z ich pobytem w Holandii. Wynagrodzenie wynosi 8,5 Euro za godzinę przy 40 godzinnym tygodniu pracy. Natomiast straż pożarna księstwa Andory poszukuje w Polsce 30 strażaków, chętnych do zasilenia ponad 100 osobowej rzeszy lokalnych „bombierów” (katalońskie określenie na straż pożarną). Nowo zatrudnieni strażacy będą stanowić 30 proc. personelu andorskiej straży pożarnej, a ich zarobki będą oscylować w granicach od 4000 do 7000 zł miesięcznie brutto.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu