KIG za nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym

Krajowa Izba Gospodarcza popiera przedstawioną przez Komisję „Przyjazne Państwo” nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Przewiduje ona zwolnienie z akcyzy po dniu 30 czerwca br. (kiedy tracą ważność dotychczasowe wzory znaków akcyzy) sprzedaży wyrobów tytoniowych, oznaczonych starymi banderolami i jednocześnie nowymi legalizacyjnymi znakami akcyzy. Zwolnienie obowiązywałoby tylko w przypadku, gdy cena wyrobów tytoniowych w sprzedaży nie przekraczałaby sumy maksymalnej ceny detalicznej i kwoty 1,30 zł, która stanowi należność za legalizacyjny znak akcyzy.

Zgodnie z nowymi przepisami ceny banderoli nie można doliczyć do maksymalnej ceny detalicznej wydrukowanej na paczkach wyrobów tytoniowych. W praktyce oznacza to, że po 30 czerwca br. nowych wzorców akcyzy będą musieli pokryć sprzedawcy, ponieważ podwyżka ceny za banderolę niejednokrotnie przekroczy marżę uzyskaną ze sprzedaży np. paczki papierosów. W wielu przypadkach koszt legalizacji papierosów ze starymi banderolami będzie wyższy niż marża uzyskiwana przez handlowców, tak więc pozostanie z zapasem „starych” papierosów po 30 czerwca br. będzie oznaczało dla sprzedawców duże kłopoty finansowe.

Zdaniem KIG, proponowana zmiana  w ustawie o podatku akcyzowym jest niezbędna z uwagi na pogarszającą się rentowność gospodarczą małych i średnich placówek handlowych, których istotnym elementem handlu jest sprzedaż wyrobów tytoniowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu