E-learning na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  rozpoczął się projekt „Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learning na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Szkolnictwo Wyższe i Nauka. Udział w projekcie jest następnym sukcesem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych.

Kierownikiem zespołu ds. realizacji projektu jest prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Mikiciuk-Olasik. Projekt ma uzupełnić tradycyjny tok kształcenia zajęciami na platformie e-edukacyjnej. Skierowany jest do studentów uczelni medycznych oraz osób związanych ze środowiskiem medycznym: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych. Wykłady, stanowiące część merytoryczną systemu będą wyłonione na drodze konkursu.

Medyczny serwis edukacyjny jest w trakcie tworzenia, dostępny będzie na stronie internetowej www.e-umed.lodz.pl

Na realizację zadań UM otrzyma 852 664,24 zł

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu