Cykl spotkań merytorycznego wsparcia klientów outsourcingu kadrowo-płacowego w PayrollCenter

„Nabycie prawa do urlopu”, to temat, którym zainaugurowano cykl merytorycznych spotkań, jakie dla obecnych i przyszłych klientów swoich usług outsourcingu kadrowo-płacowego organizuje w tym roku PayrollCenter.

Celem spotkań jest merytoryczne wsparcie klientów usług outsourcingowych poprzez bezpośredni kontakt i wymianę doświadczeń ze specjalistami zajmującymi się zagadnieniami kadrowo-płacowymi u poszczególnych klientów i ekspertami z PayrollCenter. Szczególnie cenne są doświadczenia dotyczące praktycznego stosowania interpretacji przepisów wydawanych przez organy skarbowe, ZUS i Inspekcję Pracy, jakie specjaliści PayrollCenter zdobywają w trakcie współpracy z klientami.

Ważnym punktem spotkań jest prezentacja najnowszej wersji systemu Quinyx WorkForce 3.0 do administrowania płacami i kadrami w modelu on-demand, który umożliwia wspólną pracę na jednym systemie przez klienta i świadczącą mu usługi firmę outsourcingową – PayrollCenter. Zakres  zadań wykonywanych przez klienta i przez specjalistów PayrollCenter może być w tym modelu płynnie ustalany i obejmować dowolny zakres obszarów płacowo-kadrowych.

„Dzięki codziennemu rozwiązywaniu różnych problemów naszych klientów oraz kontaktom z przedstawicielami instytucji państwowych upoważnionych do kontroli, w PayrollCenter kumuluje się ogromna wiedza i doświadczenie, które możemy przekazać klientom” – mówi Piotr Macieja, Dyrektor Zarządzający PayrollCenter Sp. z o.o. – „Jest to szczególnie ważne teraz, gdy rośnie zainteresowanie systemem Quinyx, który umożliwia klientowi samodzielne wykonywanie nawet wszystkich zadań z zakresu kadr i płac. PayrollCenter wspiera wówczas klientów od strony merytorycznej i oczywiście jest dostawcą systemu.”

Tematami kolejnych spotkań będą m.in.: dokumenty niezbędne do wypłaty świadczeń płacowych pracownikom, tryb wypowiadania umów o pracę, przeliczenie wynagrodzenia brutto na netto, podatkowe aspekty kontraktów menedżerskich.

Quinyx WorkForce

Wspomniany wcześniej system Quinyx WorkForce, którego pojawiła się właśnie najnowsza wersja 3.0, to doskonałe narzędzie szczególnie dla firm zatrudniających większą liczbę pracowników, firm o rozproszonej strukturze oraz dla korporacji działających na wielu rynkach. Narzędzie to umożliwia realizację czynności administracyjnych związanych z kadrami i płacami w innowacyjnym modelu Software on Demand (nazywanym także SaaS – Software as a Service – czyli oprogramowanie jako usługa). Dzięki niemu personel kadrowy może zarządzać systemem kadrowo-płacowym poprzez Internet, korzystając z bezpiecznego połączenia (z pełną kontrolą i ewidencją dostępu).

W przypadku korzystania z usług outsourcingu kadrowo-płacowego świadczonych przez PayrollCenter użytkownik decyduje jakie czynności wykonują jego pracownicy, a jakie specjaliści PayrollCenter. Wszyscy pracują na tym samym systemie i tych samych danych – wprowadzone zmiany są od razu widoczne dla uprawnionych pracowników. Co więcej w każdej chwili klient może zmienić podział zadań – w skrajnych przypadkach zlecając wszystko PayrollCenter.

Quinyx WorkForce jest także świetnym narzędziem do komunikacji wewnątrz firmowej – bezpośredniej, dwustronnej  komunikacji poszczególnych pracowników z działem kadr. Pozwala wypełniać wnioski o urlop, szkolenia itp. Quinyx WorkForce to także narzędzie do planowania ścieżek rozwoju poszczególnych pracowników czy prowadzenia akcji rekrutacyjnych.

Dostęp do systemu odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej – nie wiąże się z koniecznością zakupu i instalowania dodatkowego sprzętu oraz oprogramowania, a także ponoszenia kosztów uaktualnień. Usługa dostępu świadczona jest na zasadach subskrypcji – stałej miesięcznej opłaty ustalanej zależnie od wykorzystywanych funkcjonalności i liczby obsługiwanych pracowników w systemie.

Quinyx WorkForce bardzo dobrze sprawdza się w przedsiębiorstwach o rozległej i rozproszonej strukturze organizacyjnej. Dodatkowo bez trudu sprosta międzynarodowej skali działania, będąc aplikacją o wielojęzycznym charakterze, uwzględniającą normy prawne obowiązujące na danym terytorium. Quinyx WorkForce pozwala na dostęp do danych z dowolnego miejsca 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, oczywiście w zakresie przypisanym każdemu użytkownikowi.

Główne moduły aplikacji Quinyx WorkForce to: zarządzanie kadrami, wynagrodzenia, zarządzanie rekrutacjami, oceny pracownicze, zarządzanie szkoleniami oraz portal samoobsługowy dla pracowników (oferujący np. dostęp do pasków płacowych, wniosków urlopowych czy deklaracji podatkowych).

Prezentacja systemu Quinix WorkForce – http://www.ucmsgroup.eu/#cat=1;sub=0;lang=1

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu