BI Insight S.A. dokonało wdrożenia w Link4

Firma BI Insight wdrożył system eglue InterActTM Suite w Link4. Implementacja systemu zajęła trzy tygodnie. Wdrożone rozwiązanie wzmocniło działanie obsługi działu Call Center pioniera i lidera ubezpieczeń direct.

Na początku 2009 roku Spółka BI Insight zawarła umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Link4 na wdrożenie rozwiązania, wspierającego jakość obsługi klientów w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności pracowników.

„Wdrożenie systemu eglue jest odpowiedzią na rosnące wymagania klientów oraz rynku, którzy chcą usług na najwyższym poziomie. Efekty mogliśmy zaobserwować już po dwóch tygodniach od uruchomienia rozwiązania – wydatnie wzrosła wydajność i jakość naszych usług. Tym bardziej cieszymy, się że w tak krótkim czasie udało nam się wdrożyć ten system” –  komentuje Marek Gola, dyrektor pionu sprzedaży Link4.

Rozwiązanie eglue InterActTM Suite usprawnia proces pozyskiwania oraz kategoryzacji niezbędnych informacji. Dostosowuje się do organizacji pracy firmy, tworząc przyjazne środowisko dla nowych pracowników, wdrażających się w jego obsługę. Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu Link4 znacząco skrócił czas oczekiwanych połączeń.

„System został dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta. Link4 prowadząc sprzedaż internetową oraz telefoniczną działa w środowisku wirtualnym, gdzie efektywność oraz szybka reakcja na pojawiające się zapytania są niezwykle ważne. Rozwiązanie eglue z pewnością przyczyni się do jeszcze wyższej jakości obsługi klientów Towarzystwa” – mówi Mariusz Muszyński, Prezes Zarządu BI Insight.

System eglue pozwala na optymalnie zorganizowanie pracy przy zachowaniu najwyższych standardów świadczonych usług we wszystkich działach, których funkcjonowanie wymaga ciągłego telefonicznego kontaktu z klientem.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu