Z Grupą LUX MED najbliżej po zdrowie

Pod hasłem „Najbliżej po zdrowie” rozpoczęła się akcja promocyjno – informacyjna Grupy LUX MED i Centrum Medycznego LIM. Jej celem jest zaprezentowanie Grupy jako partnera medycznego oferującego wszechstronną oraz kompleksową opiekę zdrowotną.

Kampania skierowana jest przede wszystkim do kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji. Jej celem jest uświadomienie unikatowego potencjału, jaki obecnie ma do zaoferowania klientom Grupa LUX MED są to: największa sieć placówek, kompleksowość i wszechstronność, a także własna, silna baza diagnostyczna, co w połączeniu z doskonałą kadrą medyczną daje poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego firmom, pracownikom i ich rodzinom. Znalazło to odzwierciedlenie w treści, jak i formie komunikacji.

„Kampania jest elementem realizacji strategii Grupy LUX MED i CM LIM. Przygotowując ją korzystaliśmy z badań marketingowych prowadzonych wśród obecnych i potencjalnych klientów.” – powiedziała Marzena Kowalska, Dyrektor Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej Grupy LUX MED i Centrum Medycznego LIM.

Grupa LUX MED skupia marki: LUX MED, PROMEDIS i Medycyna Rodzinna. Dzięki powiązaniu kapitałowemu możliwa jest ścisła współpraca z Centrum Medycznym LIM, co dla partnerów korporacyjnych stanowi szczególną wartość. Każda z marek jest silnie sprofilowana na obsługę odmiennych segmentów rynku. Grupa LUX MED ma więc wyjątkowe w Polsce możliwości dostosowania pakietów opieki medycznej do potrzeb i sytuacji klientów – od podstawowych, o wąskim zakresie, po najbardziej rozbudowane łącznie z diagnostyką laboratoryjną i obrazową, a także – dzięki współpracy z ubezpieczycielem – dostępem do opieki szpitalnej w Europie i na całym świecie.

Materiały reklamowe ukażą się w wybranych, ogólnopolskich dziennikach, tygodnikach i miesięcznikach biznesowych. W kampanii wykorzystano też plakaty ulokowane w wytypowanych centrach biznesu w największych miastach Polski. Uwzględniono także działania reklamowe na niektórych biznesowych i społecznościowych portalach internetowych. Wizualizacja kampanii została również zaadaptowana do materiałów POS.

Kreację dla prasy oraz indoor przygotowała poznańska agencja Just, materiały do internetu – warszawska agencja Bombadil. Zakupem mediów zajmuje się dom mediowy Media Concept.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu