Wyniki Spółdzielczej Grupy Bankowej za rok 2008 – 296 mln zysku netto

Spółdzielcza Grupa Bankowa zrzeszająca 151 banków spółdzielczych ogłosiła wstępne (przed audytem) wyniki finansowe za rok 2008. Przy przychodach na poziomie 1,5 mld złotych, udało się osiągnąć 296 mln zł netto zysku. Nie bez znaczenia pozostaje polski kapitał, który od początku istnienia Grupy jest podstawą jej funkcjonowania. SGB plasuje się w pierwszej piętnastce pod względem funduszy, których ma 1,7mld zł, a sumę bilansową na poziomie 22 mld zł.

Rok 2008 był bardzo udany dla SGB. Grupa pozyskała 14,5 mld zł depozytów od klientów i samorządów, czyli o ponad 17% więcej niż w roku 2007. Kredyty dla klientów i samorządów osiągnęły poziom 12,6 mld zł, czyli o 13% więcej niż w roku poprzednim. Racjonalne działania pozwoliły uzyskać większy przyrost wyniku działalności bankowej niż przyrost kosztów działania. Dzięki temu wypracowany zysk brutto i netto o 24% przekroczyły wartości z roku 2007. Zysk brutto osiągnął poziom 373 mln zł, a zysk netto 296 mln zł.

W trakcie zapewniania naszym klientom kompleksowych usług nie zapominamy o budowaniu bezpieczeństwa funkcjonowania SGB, a tym samym bezpieczeństwa pozyskanych depozytów. Profesjonalne działania w procesie udzielania oraz monitorowania kredytów pozwalają utrzymać wartość kredytów zagrożonych na poziomie 2,5% kredytów ogółem. Sukcesywne przeznaczanie zysków na fundusze własne pozwoliły zwiększyć je do poziomu 1,7 mld zł, czyli o 19% więcej niż w roku poprzednim. W konsekwencji powyższego współczynnik wypłacalności utrzymywany jest na bezpiecznym 12% poziomie – przy wymaganym minimum 8%.. W roku 2008 poszerzyliśmy naszą liczbę placówek o 69, tj o 5%. Aktualnie dysponujemy siecią ponad 1300 placówek na terenie 14 województw. Notujemy wzrost liczby i wysokości depozytów, ale także wzrost ilości udzielanych kredytów. W 2008 roku odnotowaliśmy wzrost udzielonych kredytów o 13 %, a depozytów o 15 %. – mówi Paweł Pawłowski prezes Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski. Oferta kredytowa jest cały czas bardzo atrakcyjna –posiadamy obecnie możliwości dalszego kredytowania na poziomie 2 mld zł, zaś cały sektor bankowości spółdzielczej na poziomie 10 mld zł. Stabilna sytuacja jest wynikiem przede wszystkim dwóch czynników: po pierwsze nigdy nie angażowaliśmy się w ryzykowne inwestycje oraz inwestycje poza Polską, po drugie nigdy nie oferowaliśmy naszym Klientom opcji walutowych. Jesteśmy dumni, iż w dobie obecnego na rynkach finansowych kryzysu, należymy do grona banków cieszących się zaufaniem Klientów, ale także wspierających ich udzielaniem kredytów.”

Bankowość spółdzielcza jest obecna na polskim rynku od ponad 140 lat. Lokalny charakter banków spółdzielczych sprawia, że są one postrzegane jako instytucje publicznego zaufania. Brak zaangażowania w ryzykowne inwestycje sprawia, że SGB może nadal prowadzi szeroko zakrojoną akcję kredytową. SGB w przeciwieństwie ma relatywnie wysoki współczynnik wypłacalności na poziomie 12-13%. SGB operując na rynku lokalnym i współpracując od wielu lat ze swoimi Klientami, może pochwalić się bardzo niską wartością złych kredytów. Banki spółdzielcze podejmują trafne decyzje kredytowe, a dodatkowo podejmują te decyzje bardzo sprawnie. Sektor rolny nie jest bezpośrednio  dotknięty kryzysem finansowym, dlatego aktywa SGB są i pozostaną bezpieczne. Odpowiednia proporcja depozytów w stosunku do działalności kredytowej również nie pozostaje bez znaczenia.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu