Ruszył internetowy system zarządzania zdrowiem pacjentów

Pacjenci ze stanów New York i New Jersey zostali objęci innowacyjnym, pilotażowym programem profilaktyki zdrowotnej i redukcji kosztów leczenia. Projekt został oparty o zaawansowany system zarządzania medycznymi danymi MDclickTM, stworzony i wdrożony przez polską agencję interaktywną Netizens.

System przygotowany przez agencję Netizens pozwala na zintegrowanie informacji o pacjencie wprowadzanych przez lekarzy, towarzystwa ubezpieczeniowe, laboratoria i apteki. Poza podstawowymi danymi z kart zdrowia pacjenta takimi jak przebyte choroby czy dotychczasowe leczenie, MDclick pozwala na zarządzanie zespołami chorobowymi, analizę wyników badań pacjentów według kryteriów norm i odchyleń chorobowych a także wprowadzenie przypomnień o koniecznym skierowaniu pacjentów na badania. Zebrane i na bieżąco uaktualniane dane pozwalają na efektywną profilaktykę zdrowotną pacjentów.

„MDclickTM daje nam możliwość na szersze i bardziej wnikliwe spojrzenie na zdrowie naszego społeczeństwa. Dzięki racjonalnemu zarządzaniu danymi zdrowotnymi mamy szanse na zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie a ze względu na niższe koszty profilaktyki niż leczenia, zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych, redukcję nakładów pieniężnych niezbędnych na opiekę zdrowotną” – powiedział Jasper Chaffin, President MDclickTM. „Agencja Netizens stanęła na wysokości zadania przygotowując odpowiednią specyfikację, wykonując i wdrażając tak zaawansowany pod względem technologicznym i bezpieczeństwa system. MDclikTM po zakończeniu rocznego programu pilotażowego, ma szansę na implementację w placówkach całego kraju”.- dodał.

„Nasze dotychczasowe doświadczenia w zakresie technologii pozwoliły nam podjąć się tak dużego i istotnego wyzwania. Nad stworzeniem systemu pracowaliśmy blisko rok. Szereg przeprowadzonych przez nas testów i zastosowanych zabezpieczeń pozwoli na sprawne i bezpieczne zarządzanie danymi medycznymi”. – powiedział Witold Kempa, Dyrektor Zarządzający agencji Netizens.

System MDclikTM skierowany jest przede wszystkim do ubezpieczalni, które dzięki niemu mogą kontrolować wydatki na opiekę medyczną grup jak i poszczególnych pacjentów, a także będą mogły zaobserwować realny spadek kosztów medycznych osób objętych programem. Ostatecznymi beneficjentami wrowadzenia systemu są jednak sami pacjenci i ich zdrowie. Rocznym, pilotażowym programem zostało objętych dziesięć tysięcy osób z New York i New Jersey. Hosting jak i dane medyczne przechowywane są na terenie Stanów Zjednoczonych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu