Juniper w projekcie FEDERICA

Firma Juniper Networks Inc. (NASDAQ: JNPR), lider na rynku wysokowydajnych sieci poinformowała, że w projekcie FEDERICA, poważnym długofalowym przedsięwzięciu obejmującym prace nad wdrożeniem eksperymentalnej infrastruktury sieciowej, która w przyszłości pozwoli na prowadzenie przez Internet badań nad nowymi technikami sieciowymi przez uczelnie i społeczności akademickie, Juniper Networks realizuje wysokowydajną ethernetową architekturę sieciową. Do projektu FEDERICA ethernetowe rutery usługowe serii MX i przełączniki ethernetowe serii EX firmy Juniper wybrano w wyniku bardzo rygorystycznej oceny wydajności, funkcjonalności i całkowitego kosztu posiadania (TCO).

„Wymagania stawiane międzynarodowym sieciom naukowo-badawczym są bardzo specyficzne” – powiedział Mauro Campanella, starszy specjalista do spraw badawczo-rozwojowych w Konsorcjum GARR, zarządzającym włoską siecią badawczo-naukową i kierującym przedsięwzięciem FEDERICA. „Zastosowana platforma musi umożliwiać wirtualizację, wysoką wydajność i bezpieczeństwo sieci o ogromnej skali, pozwalać na ciągłą innowację i pozostawać otwartą na bardzo duże i zróżnicowane prace badawcze. Firma Juniper Networks ma w tym obszarze doświadczenia i jest znana z tego, że oferuje otwarte, oparte na normach rozwiązanie, które sprzyja innowacji, a nie ją ogranicza. Właśnie takich rozwiązań technicznych było nam trzeba, by utworzyć elastyczną i dostosowywalną infrastrukturę sieci badawczej, niezbędną dla naszego projektu. Rozwiązania te bardzo dobrze pasują do infrastruktury sieci FEDERICA, na którą składają się krajowe sieci naukowo-badawcze sprzęgnięte szerokopasmową siecią szkieletową GÉANT2. Firma Juniper uczestniczy w projekcie FEDERICA od chwili jego koncepcji, a wnoszone przez nią doskonałe umiejętności są wysoko cenione przez zespół projektowy”.

W projekcie FEDERICA skupiono się na wykorzystaniu technik wirtualizacji, bo pozwalają one szybko uruchamiać badania w istotnych obszarach zainteresowań z wykorzystaniem tej samej infrastruktury fizycznej – co przede wszystkim obniża koszty inwestycyjne i eksploatacyjne dzięki możliwości optymalizacji topologii sieci, a za tym zmniejszeniu energii pobieranej na jej zasilanie i chłodzenie oraz ograniczenie miejsca zajmowanego przez urządzenia, przy jednoczesnym zmniejszeniu wymaganych szkoleń personelu i kosztów administracyjnych poszczególnych wdrożeń. Dzięki możliwościom wirtualizacji zapewnianym przez urządzenia serii MX i EX firma Juniper upraszcza projektowanie sieci poprzez ograniczenie liczby warstw wyposażenia ośrodków obliczeniowych, co pozwala na wielokrotne wykorzystywanie tego samego sprzętu do wielu zastosowań, a także zmniejszenie liczby wymaganych połączeń sieciowych.

Wykorzystując oprogramowanie JUNOS® — system operacyjny o jednej wersji kodu źródłowego, który steruje działaniem ruterów, przełączników i zabezpieczeń sieciowych firmy Juniper Networks— we wszystkich urządzeniach serii MX i EX, w projekcie FEDERICA można ograniczyć stopień skomplikowania systemów, jednocześnie zwiększając inteligencję sieci tak, by móc świadczyć nowe usługi.

„Obniżanie kosztów przy jednoczesnym zwiększaniu rentowności inwestycji i funkcjonalności sieci dla większości firm jest parametrem ogromnie istotnym” – powiedział Gert-Jan Schenk, wiceprezes ds. operacyjnych w regionie EMEA w Juniper Networks. „Przy projekcie takim, jak FEDERICA, gdzie o sukcesie decyduje w ogromnym zakresie sieć, bezwzględnie konieczne jest aby była ona wysokowydajna i zapewniała użytkownikom dostęp do aplikacji i usług bez żadnych kompromisów. Podejście firmy Juniper do sieci doskonale przystaje do zainteresowania prostotą, wydajnością, całkowitym kosztem posiadania, trwałością i otwartością sieci, będącego obiektem zainteresowania uczestników projektu FEDERICA”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu