Faktoring to jedna z naszybciej rozwijających się branż na polskim rynku finansowym

Wbrew ostrożnym szacunkom Polskiego Związku Faktorów branża faktoringowa rozwija się bardzo dynamicznie i bije rekordy na rynku finansów.

Już teraz wiadomo, że szacunki PZF na 2009 rok, które zakładają rozwój branży na poziomie 10 proc., mają duże szanse się nie sprawdzić. – Wszystko wskazuje na to, że znowu pobijemy rekord. Liczna zapytań i obrotów wciąż nam rośnie – po dwóch pierwszych miesiącach 2009 roku mamy ponad 50-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. – komentuje Krzysztof Kuniewicz, dyrektor zarządzający Bibby Financial Services, która obsługuje małe i średnie przedsiębiorstwa.

Obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów wzrosły w 2008 roku o 75 proc. w porównaniu z 2007 r., i osiągnęły rekordową wartość 32,87 mld zł. Dla porównania według danych Narodowego Banku Polskiego rynek kredytów hipotecznych  w 2008 r. rozwijał się w tempie 6,3 proc. W rekordowym 2006 i 2007 wartośc kredtyów hipotecznych według aktywów wzrastała o odpowiednio ok. 64 i 50 proc. z 50,4 mld zł w 2005 do 77,6 mld zł w 2006 oraz 116,6 mld zł w 2007.

Na popularność faktoringu wpływa wiele czynników. Jest usługą wyjątkowo elastyczną, zróżnicowaną i łatwo dostosowującą się do konkretnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od kredytu bankowego, faktoring umożliwia przedsiębiorcy szybki dostęp do środków finansowych zamrożonych w należnościach. Dzięki usłudze, firma dostaje od ręki silny zastrzyk finansowy (zwykle ok. 85% wartości faktury), który – w przeciwieństwie do kredytu – nie wymaga żadnych spłat.

Faktoring jest rozwiązaniem dla praktycznie każdej branży – pod warunkiem, że odbiór towaru czy też wykonanie usługi jest dobrze udokumentowane, a wierzytelności wynikające ze sprzedaży są bezsporne. Nie jest ograniczony terytorialnie, może dotyczyć zarówno wierzytelności powstających w wyniku sprzedaży do odbiorców krajowych, jak i zagranicznych.

Faktoring ułatwia również przedsiębiorcom współpracę z kontrahentami zagranicznymi oraz pozwala na przejęcie od klienta ryzyka wypłacalności odbiorców.

Oprócz finansowania, przedsiębiorcy mogą korzystać z dodatkowych usług, które w rozwiniętych gospodarkach coraz bardziej zyskują na znaczeniu jak np. administrowanie czy ochrona należności.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu