RIA notuje wzrost liczby transakcji

RIA Financial Services – globalna firma dostarczająca usługi przekazów pieniężnych RIA Money Transfer, należąca do Euronet Worldwide, odnotowała znaczący wzrost liczby przetwarzanych transakcji przekazów pieniężnych. Zgodnie z danymi firmy,
w okresie wielkanocnym liczba transferów przesyłanych za pośrednictwem RIA z zagranicy do Polski wzrasta średnio o ok. 15-20% w skali miesiąca, a w przypadku niektórych krajów nawet o 30-35%.

Mimo kryzysu na międzynarodowych rynkach pieniężnych, zarówno liczba, jak i wartość przekazów przesyłanych z zagranicy do Polski za pośrednictwem RIA Money Transfer wyraźnie wzrasta, co widoczne jest szczególnie w okresie świątecznym. Zwiększone zapotrzebowanie na usługi przekazów pieniężnych notowane jest praktycznie we wszystkich krajach posiadających silne relacje migracyjne z Polską, takich jak np. Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Włochy czy też Niemcy, gdzie obserwowany jest 15-20% wzrost spowodowany świątecznymi przygotowaniami.

Jednak największy wzrost dynamiki zleceń przetwarzanych przez RIA odnotowano w Stanach Zjednoczonych, gdzie istotną rolę odgrywa dystans dzielący potencjalnego nadawcę przekazu pieniężnego i jego odbiorcę. Również wg danych Banku Światowego Polska to liczący się kraj na arenie międzynarodowych przekazów pieniężnych, a polscy obywatele przebywający poza granicami kraju przesłali w roku 2008 do Polski ponad 11 mld USD. Oczywiście są również inne ważne elementy wpływające na wzrost liczby transakcji przetwarzanych przez RIA Money Transfer, takie jak stały wzrost zaufania klientów korzystających z systemu RIA, czy też świąteczne promocje związane z mniejszymi opłatami za realizację zlecenia.

„Stabilny i jednocześnie wyraźny wzrost liczby przetwarzanych transakcji, który obecnie notujemy, jest faktycznie powodem naszego ogromnego zadowolenia. To dla nas dowód, że usługi przekazów pieniężnych RIA Money Transfer spełniają oczekiwania Polaków przebywających za granicą, a tym samym zyskują sobie coraz większą popularność oraz uznanie klientów” – powiedział Rafał Szczechura, RIA Country Manager firmy Euronet w Polsce. „Długofalowy wzrost liczby transakcji przetwarzanych przez RIA zawdzięczamy m.in. wprowadzaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb polskich migrantów, takich jak np. bezpłatne polskojęzyczne centrum obsługi klienta, służące pomocą użytkownikom przekazów oraz umożliwiające zasięgnięcie szczegółowych informacji o naszych usługach” – dodaje Rafał Szczechura.

W okresie świątecznym we współpracy z zagranicznymi oddziałami, RIA Money Transfer oferuje Polakom przebywającym za granicą niższe stawki opłat za realizację szybkich transferów pieniężnych. Już dziś klienci, którzy chcą zrealizować przekaz do Polski z krajów takich jak Wielka Brytania, Irlandia, USA, Niemcy, Włochy, Francja, czy też Kanada – mogą liczyć na niższe stawki opłat sięgające nawet kilkudziesięciu procent. Np. w Irlandii można skorzystać z opłaty stałej w wysokości 4.99 EUR i przesłać pieniądze do Polski na dowolne złotówkowe konto bankowe. Nadawca z Niemiec również może skorzystać z 30% obniżki cen na złotówkowe przekazy do Polski, a mieszkaniec Wielkiej Brytanii prześle swój przekaz korzystając z płaskiej opłaty 5 GBP niezależnie od wartości transferu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu