REO (Real Estate Owned)

Producenci i usługodawcy prześcigają się w przygotowaniu jak najbardziej atrakcyjnej oferty dla swoich klientów.  Niektórzy są zmuszeni znacznie obniżać ceny, żeby utrzymać płynność finansową i nie generować strat. Przykłady znaleźć możemy między innymi na rynku nieruchomości. W ostatnim czasie to prawdziwe pole bitwy o klienta i teren obfitujący w okazje inwestorskie. Bardzo atrakcyjną sposobność ulokowania kapitału znajdziemy na amerykańskim rynku nieruchomości – stanowią ją  wszelkiego rodzaju przejęcia.

Kupując nieruchomość w trakcie i po procesie przejęcia jesteśmy w stanie zaoszczędzić zarówno kapitał jak i czas. Zadłużeni właściciele, a w następnej kolejności banki są zmotywowane do szybkiej odsprzedaży posiadanych nieruchomości, dlatego też stosują system obniżek cenowych.

Proces przejęcia nieruchomości w USA składa się z 3 etapów. Oczywiście każdy z nich niesie ze sobą zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Pierwszy etap to przedsprzedaż (short sale). Największą zaletą jest fakt, iż właścicielowi zależy na szybkiej sprzedaży nieruchomości, ze względu na możliwość uniknięcia wpisu do rejestru dłużników i „popsucia” swojej historii kredytowej. Toteż właśnie na tym etapie jesteśmy w stanie uzyskać najlepszą cenę! Niewątpliwym mankamentem jest natomiast ograniczony czas decyzyjny oraz ryzyko nieuregulowanego stan prawnego.

Kolejnym krokiem jest aukcja, na której możemy również po bardzo atrakcyjnej cenie nabyć nieruchomość na własność. Zdecydowaną wadę stanowi fakt, że musimy zapłacić 100% ceny w gotówce. Dysponujemy również dosyć krótkim czasem na ocenę inwestycji.

Ostatni etap stanowi formalne przejęcie. Nieruchomości REO (Real Estate Owned) stanowią własność banków i są zdecydowanie najbardziej atrakcyjną inwestycją dla potencjalnego nabywcy!

Korzyść jaką niesie zakup REO to przede wszystkim bezpieczeństwo transakcji – w pełni uregulowany stan prawny, brak ukrytych obciążeń czyli tzw. “czysta hipoteka”. Jedynym właścicielem nieruchomości jest bank, dlatego tez oszczędzamy czas i kapitał na uregulowanie spraw formalnych. Równie ważnym aspektem jest atrakcyjna cena, gdyż banki zmotywowane są do jak najszybszej sprzedaży ze względu na konieczność utrzymania płynności finansowej. W związku z tym wystawiają nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej, udzielając rabatów. Dodatkowo dzięki tej opcji mamy prawo korzystania z tradycyjnych form dofinansowania inwestycji. Nie ma w tym przypadku również presji czasu – spokojnie można dokonać wizji nieruchomości, ocenić jej stan techniczny i skalkulować ewentualne koszty związane z odnowieniem czy modernizacją.

Możemy zarzucić REO, iż przy ich zakupie mamy teoretycznie najmniejszą szansę oszczędności.  Należy jednak pamiętać o niedogodnościach jakie niosą ze sobą poprzednie etapy, m.in. ryzyko nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości czy też pobieżną ocenę jej stanu, gdyż w konsekwencji przekłada się to na dodatkowe nakłady finansowe.

Proces przejęcia daje nabywcy wiele możliwości. Po pierwsze zaspokojenia indywidualnych potrzeb takich jak  zmiana miejsca zamieszkania czy też posiadanie mieszkania lub domu w celach typowo turystycznych. Po drugie nieruchomości zagraniczne nabywane są przede wszystkim w celach  inwestycyjnych – przeznaczane pod wynajem oraz sprzedaż z zyskiem w bliższej lub dalszej perspektywie czasu. Wybierając odpowiedni etap w procesie, zgodny z indywidualnymi potrzebami, jesteśmy w stanie zakupić nieruchomość, która spełni wszystkie oczekiwania. Niewątpliwie jedną z najbardziej opłacalnych i najmniej ryzykownych opcji inwestycji kapitału stanowią właśnie  nieruchomości REO.

Czy inwestycja na rynku USA może być realizowana bez problemów w Polsce?

Oczywiście, na rynku polskim istnieją firmy wyspecjalizowane w sprzedaży nieruchomości zagranicznych. Jedną z nich jest PressitOn Polska (www.pressitonestate.com). Firma umożliwia i pośredniczy w zakupie nieruchomości w USA, głównie na Florydzie. Dzięki lokalizacji biur zarówno w Polsce jak i Miami, posiada dostęp do bardzo szerokiej gamy ofert pochodzących z poszczególnych etapów wyżej wspomnianych przejęć. Z pomocą tego typu firm polski nabywca zorientowany na inwestycje o globalnym zasięgu ma zdecydowanie ułatwioną drogę realizacji  swoich planów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu