Webcast Deloitte. Centra Usług Nowoczesnych – wykorzystanie funduszy UE i pomocy publicznej

W poniedziałek 6 kwietnia 2009 r. w godzinach 10:00-11:00 zapraszamy na wirtualne spotkanie z ekspertami Deloitte poświęcone wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej i pomocy publicznej przy tworzeniu lub rozbudowie centrów usług nowoczesnych. Webcast odbędzie się we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Jeszcze w tym roku Ministerstwo Gospodarki rozdysponuje blisko 96 mln euro wśród przedsiębiorców, którzy planują utworzenie lub rozbudowę centrum usług wspólnych, centrum IT lub centrum badawczo-rozwojowego. Najprawdopodobniej już w połowie maja br. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą wykorzystać pomoc publiczną dostępną w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, a przedsiębiorcy z udziałem kapitału zagranicznego również pomoc w ramach grantów rządowych.

Najważniejsze zmiany i nowości w procesie pozyskiwania dofinansowania unijnego i publicznego na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub rozbudową centrów usług nowoczesnych przedstawią Państwu:

  • Iwona Chojnowska-Haponik – Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych, PAIIZ
  • Michał Turczyk – Menedżer w zespole dotacji i ulg inwestycyjnych, Deloitte
  • Red. Urszula Mirończuk – dziennik „Rzeczpospolita”.

Podczas webcastu zostaną omówione:

  • możliwości sfinansowania budowy lub rozbudowy centrów usług wspólnych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE,
  • zachęty inwestycyjne oferowane ze środków krajowych (Specjalne Strefy Ekonomiczne, Wieloletni Program Wsparcia),
  • maksymalne limity pokrycia kosztów realizacji projektu i możliwości optymalizacji wielkości pomocy,
  • sposoby kumulowania dotacji z funduszy UE z innymi formami wsparcia, w tym ze zwolnieniem z podatku dochodowego,
  • doświadczenia w wykorzystywaniu pomocy publicznej na projekty związane z rozwojem sektora usług nowoczesnych.

Jak wziąć udział w webcaście?

1. Wejdź na stronę www.deloitte.com/pl/webcast
2. Wybierz interesujące Cię webcasty
3. Kliknij na przycisk „Rejestracja”
4. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji na stronie: www.deloitte.com/pl/webcast

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu