Sukcesy i porażki polityki społecznej w Łódzkiem

Z okazji jubileuszu 10-lecia założenia Regionalnego Centrum Polityki Społecznej 3 kwietnia, o godz. 11:00 w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi (ul. Jaracza 27) odbędzie się konferencja zatytułowana „10 lat w polityce społecznej Województwa Łódzkiego – sukcesy i porażki”. W obchodach uczestniczyć będą Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, oraz Dariusz Klimczak, Członek Zarządu Województwa. Udział w uroczystości potwierdziła Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej zostało powołane 30 marca 1999 r. przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Głównymi zadaniami jednostki są działania na rzecz pomocy społecznej na terenie naszego regionu, m.in. wyrównywanie szans osób potrzebujących, wsparcie i zapewnienie szkoleń dla pracowników wszelkich instytucji zajmujących się tą problematyką, profilaktykę uzależnień, rehabilitację osób niepełnosprawnych, zapobieganie przemocy w rodzinie, przeciwdziałanie zakażeniom HIV i AIDS oraz świadczenia rodzinne.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu