Programy obliczeniowe Rockwool nie tylko dla profesjonalistów

Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie Rockwool Polska wynika, że lepszej informacji nt. skutecznych sposobów redukowania energii, w tym w budynkach oczekują nie tylko specjaliści budowlani, ale także inwestorzy indywidualni (prawie 40%).1 Dlatego z myślą o wszystkich osobach, które chcą być świadome, jak budować energooszczędnie firma Rockwool Polska przygotowała programy obliczeniowe służące m.in. do kalkulacji optymalnej grubości izolacji danej nieruchomości.

Na ofertę doradczą Rockwool składa się obecnie siedem programów obliczeniowych, z których skorzystało już ponad 5 tysięcy osób odwiedzających stronę internetową www.rockwool.pl. Ich celem jest nie tylko ułatwianie pracy profesjonalistom z branży budowlanej: architektom, firmom wykonawczym czy biurom projektów. Z darmowych programów skorzystać mogą także inwestorzy indywidualni, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu budownictwa – komentuje Jakub Dygas, Kierownik Działu Doradztwa i Komunikacji Rockwool Polska.

Programy kalkulacyjne, o które poszerzyła się w ostatnim czasie oferta doradcza Rockwool to przede wszystkim:

  • RockProfit służący do wyliczania optymalnej grubości izolacji termicznej przegród budynku (ścian, dachów, podłóg) w oparciu o zdyskontowaną wartość netto inwestycji NPV. W wyniku obliczeń program generuje raport z optymalnymi grubościami izolacji wraz z szacowanymi oszczędnościami energii.
  • SoundPro, który służy do doboru rozwiązań ścian działowych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej oraz izolacyjności termicznej. Podstawową zaletą tego programu jest to, że bez znajomości wymagań normowych, posiadając jedynie wiedzę o typie budynku, można bez problemu wyszukać odpowiednią lekką ściankę działową, która charakteryzuje się oczekiwaną izolacyjnością akustyczną, ogniową oraz cieplną.
  • Kalkulator U, który służy do wyliczenia współczynnika U – podstawowego parametru oceniającego izolacyjność termiczną przegród budynku: ścian, dachów, podłóg i posadzek (dawne Uk). W programie wykonujemy obliczenia wg normy PN-EN ISO 6946:2008. Wystarczy tylko wybrać typ przegrody, zdefiniować poszczególne warstwy (baza materiałów budowlanych oraz produktów firmy Rockwool), aby wyznaczyć współczynnik przenikania ciepła U z uwzględnieniem poprawek oraz dodatków.

Oprócz wspomnianych programów Rockwool udostępnia także inne kalkulatory służące do precyzyjnego wyliczania wielu istotnych parametrów budowlanych. Liczymy, że narzędzia tego typu przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy uczestników rynku budowlanego oraz liczby ciepłych domów i mieszkań w Polsce  – komentuje Jakub Dygas. Jak wynika bowiem ze wspomnianego raportu – 36% inwestorów indywidualnych, jako jedną z głównych barier dla energooszczędnego budownictwa, wskazuje brak dostatecznej wiedzy na temat korzyści ekonomicznych z niego płynących.

Programy obliczeniowe oraz szczegółowe informacje na temat ich zastosowania dostępne są na stronie www.rockwool.pl w zakładce DORADZTWO.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu