Pro-Creation bada opinie konsumentów pasty do zębów Colgate MaxWhite

Warszawska agencja marketingu interaktywnego Pro-Creation zakończyła akcję samplingową pasty do zębów Colgate MaxWhite. Celem akcji było przeprowadzenie wiarygodnego testu konsumenckiego w grupach docelowych.

Pro-Creation (www.pro-creation.pl) zakończyła ogólnopolską akcję samplingową dla marki pasty do zębów Colgate MaxWhite. Agencja zrealizowała projekt na bazie własnego pomysłu, metodyki oraz technologii informatycznych. Do akcji został wykorzystany DMH CTMS (Consumer Test Management System). Jest to autorski system firmy technologicznej DMH Business Solutions z grupy, do której należy Pro-Creation. System DMH CTMS dedykowany jest do obsługi testów konsumenckich bazujących na komunikacji z konsumentami poprzez Internet. System wspiera obieg informacji w projektach samplingowych, włączając w to zarządzanie danymi osobowymi oraz pozyskiwanie informacji konsumenckich z rynku.

Celem akcji było zebranie opinii reprezentantów grup docelowych o paście do zębów Colgate MaxWhite. Pro-Creation w oparciu o doświadczenia z poprzednich projektów samplingowych wskazuje na kilka istotnych korzyści z akcji przeprowadzonej z pomocą rozwiązania DMH CTMS. Po pierwsze marketerzy mogą połączyć działania samplingowe z pozyskiwaniem informacji o konsumentach (budowanie bazy danych konsumentów z opcją wykorzystania do działań marketingowych) i gromadzeniem ich opinii na temat swojego produktu. Po drugie, firmy mają pełną kontrolę nad dystrybucją próbek i komunikacją z uczestnikami akcji, co ma wpływ na lepsze efekty działań. Po trzecie, ważne jest wyraźne obniżenie kosztów akcji samplingowych, możliwe dzięki wykorzystaniu zaprojektowanej specjalnie dla tego rodzaju projektów platformy i Internetu jako kanału zwrotnego. Koszty są zdecydowanie niższe w porównaniu np. do samplingów organizowanych tradycyjnymi metodami, gdzie istotny czynnik kosztowy stanowią wynagrodzenia hostess i supervisorów. Zdaniem agencji sampling oparty na komunikacji internetowej jest obecnie bardzo skutecznym i ekonomicznym narzędziem promocyjnym i badania opinii.

„Nasze poprzednie akcje samplingowe kończyliśmy zawsze z dużym powodzeniem. W tym przypadku również udało się przekroczyć ustalone założenia. Rozdaliśmy 200 próbek pasty do zębów Colgate MaxWhite i zarejestrowaliśmy ponad 4000 zgłoszeń konsumentów w naszej bazie.” – powiedział Bartosz Michałowski, prezes i dyrektor kreatywny agencji Pro-Creation. Agencja podkreśla, że dzięki integracji systemu DMH CTMS z serwisem internetowym testowanego produktu marketer może nie tylko poinformować o nowym produkcie, lecz również skutecznie go wypromować oraz zgromadzić wartościową bazę konsumentów, z którymi będzie miał możliwość komunikować się w przyszłości. Co więcej, w odróżnieniu od tradycyjnego sposobu organizacji akcji samplingowych, w tym przypadku marketer może na bieżąco drobiazgowo analizować status całej akcji – kto otrzymał i odebrał próbkę, jaki jest postęp testowania, jaką opinię przedstawił konkretny konsument i w razie potrzeby reagować na pewne sytuacje wykorzystując wewnętrzny system indywidualnej lub grupowej komunikacji z konsumentami.

Na potrzeby akcji samplingowej dla Colgate MaxWhite agencja Pro-Creation stworzyła pod adresem www.colgatemaxwhite.pl serwis internetowy projektu. Dla uczestników było to centrum informacyjne, dla firmy Colgate z kolei ośrodek rekrutacji konsumentów zainteresowanych udziałem w teście pasty do zębów Colgate MaxWhite.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu