Pierwszy indeks zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (Oracle EPM Index) ujawnia niski poziom doskonałości zarządzania w firmach

Najważniejsze fakty:

 • Firma Oracle opublikowała pierwszy „indeks zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa” (Oracle Enterprise Performance Management Index), który umożliwia ocenę firm działających w Europie i Ameryce Północnej pod względem zdolności do integrowania procesów zarządzania i systemów informacyjnych w celu uzyskania skonsolidowanego wglądu w sytuację przedsiębiorstwa.
 • W skali od 0 do 10 oceniane firmy uzyskały średni wynik na poziomie 5,13.
 • Wyniki badania wskazują na ogólnie niski poziom osiągnięć w tym zakresie i konieczność wykonania poważnego wysiłku ukierunkowanego na opracowywanie dokładnego, aktualnego obrazu bieżącej wydajności.
 • Oracle EPM Index jest jednym z zagadnień o którym traktuje EPM TV – innowacyjny internetowy portal telewizyjny poświęcony rozwiązaniom klasy Enterprise Performance Management i oparty na technologii Oracle.
 • Badanie dotyczące indeksu EPM zostało wykonane przez firmę analityczną Quocirca. Polegało ono na zebraniu ocen 800 osób należących do kadry kierowniczej przedsiębiorstw w Europie i Ameryce Północnej na temat procesów i dokładności informacji w reprezentowanych przez nich przedsiębiorstwach w sześciu różnych obszarach, obejmujących środowisko udziałowców, model marketingowy, model biznesowy, plan biznesowy, operacje biznesowe i wyniki biznesowe.

Najważniejsze wnioski z badań:

 • Chociaż przedsiębiorstwa osiągają zadowalające wyniki w poszczególnych obszarach (z wyjątkiem zaangażowania udziałowców), mniej niż jedna czwarta (22%) dostrzega konieczność stosowania zintegrowanego podejścia do tych procesów. Z kolei ponad jedna czwarta (27%) uważa, że każdy z nich może być rozpatrywany w izolacji.
 • Spośród sześciu badanych obszarów najniższe wyniki uzyskano dla środowiska udziałowców. Oznacza to, że zaangażowanie tych środowisk w działanie na rzecz wydajności przedsiębiorstw nie jest optymalizowane. Wysoka liczba odpowiedzi „nie wiem” udzielonych na pytania w tej sekcji wskazuje, że wiele firm nie uwzględnia nawet potrzeb interesariuszy w procesach planowania czy w łańcuchu wartości.
 • Istnieje wysoka korelacja ujemna między wynikami indeksu w danym kraju w a jego regulacjami prawnymi: ogólnie ujmując, im wyższe wyniki indeksu, tym mniej interwencyjne podejście reprezentowane w prawodawstwie.
 • Sektor publiczny i sektor opieki medycznej, jako obszary poddane najbardziej ścisłym regulacjom, uzyskały najniższe ogólne wyniki w indeksie EPM.
 • Ta korelacja ujemna wykazuje, że firmy działające w krajach lub w branżach charakteryzujących się wysokimi wymaganiami w odniesieniu do zarządzania, przejrzystości i dokładności informacyjnej cechuje wyższa świadomość trudności w integrowaniu różnorodnych systemów i procesów w celu uzyskania dokładnego obrazu wydajności.
 • Większość przedsiębiorstw powoli reaguje na zmiany zachodzące na rynku i w środowisku biznesowym. Pod tym względem jedynie 13% badanych dobrze ocenia swoje firmy. Wielka Brytania wyraźnie przewyższa pozostałe kraje w zakresie stosowania procesów w obsłudze najważniejszych zdarzeń.
 • Wykorzystanie analizy danych biznesowych ma duży wpływ na wyniki w zakresie zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa. Ankietowani, którzy postrzegają analizę danych biznesowych jako „ważne” lub „główne” narzędzie dla swoich przedsiębiorstw, osiągnęli wyniki na poziomie 5,3 punktów. Z kolei ci, w ocenie których jest to kosztowne narzędzie do wizualizacji danych, uzyskali 5 punktów, a osoby uważające ją za narzędzie do tworzenia raportów na podstawie danych historycznych — 4,9 punktów.
 • Niewiele przedsiębiorstw posługuje się powszechnym, wspólnym modelem danych. Ponad połowa respondentów posiada częściowe modele lub repozytoria danych, jednak zaledwie 1% firm dysponuje wspólnym modelem obejmującym całość danych.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu