KrakówPR i PSPR – plany na 2009 rok

Pierwszego kwietnia odbyło się wspólne spotkanie KrakówPR i Małopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Na spotkaniu przewodniczący oddziału Wiktor W. Kammer przedstawił pomysły zarządu dotyczące planu działania w 2009 roku.

Małopolski Oddział chce kontynuować działania, podejmowane do tej pory w ramach  KrakówPR, czyli comiesięczne prelekcje specjalistów oraz pracę „pro bono” dla fundacji i stowarzyszeń. Ponadto planowane są kwartalne seminaria, odnoszące się do konkretnych obszarów działalności PR. Oddział chce też uruchomić Laboratorium Analityczne, które opracowywałoby analizy i komentarze dotyczące światowych kampanii PR. Program działań zawiera także walkę z negatywnymi stereotypami i poprawę złego wizerunku branży PR.

Oddział planuje też utworzyć system blogowy pozwalający małopolskim specjalistom na komentowanie wydarzeń w branży oraz poruszanie regionalnych tematów, które docelowo mają zaowocować społeczną inicjatywą mającą na celu promocję Krakowa. W planach jest inicjacja cyklu spotkań integrujących środowisko PR-owców  z dziennikarzami. Oddział chce się też otworzyć na studentów krakowskich uczelni m.in. poprzez system praktyk zawodowych. W celu sprawnego komunikowania działań utworzono sekcję Media Relations.

Małopolscy specjaliści public relations chcą także promować dobre praktyki w krakowskim środowisku MSP we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie oraz Małopolską Lożą Business Centre Club.

Na spotkaniu przedstawiono szerszej publiczności sylwetki członków Zarządu Małopolskiego Oddziału: Urszuli Podrazy, Agnieszki Sioły, Moniki Moskwy, Konrada Myślika i Wiktora W. Kammera.

Następnie z prezentacją wystąpił Klaudiusz Durmała, który przedstawił metody rozwoju osobistego poprzez zamierzone cele w kontekście projektów Oddziału.

www.pspr.krakow.pl www.krakowpr.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu