Dobra decyzja sejmowej Komisji Finansów Publicznych

Dziś sejmowa Komisja Finansów Publicznych zdecydowała, że wstrzyma się z pracami nad projektem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, których celem jest zwolnienie bonów i talonów żywieniowych z podatku PIT, do czasu, aż partnerzy społeczni wypracują rozwiązania w tej sprawie. Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia taką decyzję Komisji.

– Dyskusja nad projektem ustawy w aktualnej formie przed wypracowaniem szczegółowego stanowiska przez partnerów społecznych, mogła przynieść szkody projektowanej regulacji. – uważa ekspert KPP, Adam Ambrozik. – Byłoby to szczególnie niekorzystne ze względu na cel tego rozwiązania, czyli pobudzenie konsumpcji, co jest szczególnie ważne ze względu na konieczność podejmowania działań antykryzysowych.

13 marca 2009 roku w „Pakiecie Działań Antykryzysowych” organizacje pracodawców oraz związki zawodowe zgodziły się na zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń, które są przedmiotem projektowanej ustawy. Jest to jedno z rozwiązań mających na celu łagodzenie skutków kryzysu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu