CP Energia rozlicza się z Gazpromem w rublach

CP Energia podpisała z OOO Gazprom Export umowę kupna-sprzedaży gazu LNG płatną w rublach. To pierwsza umowa pomiędzy europejską firmą a rosyjskim koncernem, która zostanie rozliczona w rosyjskiej walucie.

CP Energia S.A. jest jedyną w Polsce, poza PGNiG, firmą importującą gaz z Federacji Rosyjskiej. Podpisana 30 marca 2009 r. umowa to kontynuacja współpracy, która rozpoczęła się w roku 2006. Jednak dotychczas, wszystkie rozliczenia pomiędzy polską spółką a Gazpromem odbywały się w euro. Wahania kursu europejskiej waluty, z jakimi mamy do czynienia od kilku miesięcy, niekorzystnie wpływają na rentowność zakupów gazu ziemnego od rosyjskiego koncernu. Z punktu widzenia CP Energii uzyskanie zgody Gazpromu na rozliczenia w rublach to duży sukces – dzięki niej możliwe jest ograniczenie ryzyka wynikającego z niestabilności rynków walutowych, ponieważ zmienność złotówki w stosunku do rubla jest nieporównywalnie mniejsza niż do EUR. Ma to szczególne znaczenie w procesie ustalania przez URE taryf na paliwo gazowe spółek Grupy CP Energia. Poza tym widoczna jest tendencja umacniania walut naszego regionu w stosunku do rubla.

Podpisana umowa otwiera drogę również da innych firm gazowniczych regionu Europy Środkowo-Wschodniej na rozliczenia rublowe i znaczące zmniejszenie kosztów zabezpieczeń ryzyka kursowego, co może przełożyć się na niższe koszty gazu dla konsumentów.

„Zawarte porozumienie to przełomowy moment nie tylko w historii współpracy spółki CP Energia z Gazpromem, ale także w historii kontaktów handlowych polskiej branży gazowniczej z Federacją Rosyjską. Rozliczenie rublowe pozwala zminimalizować ryzyko związane z wahaniami kursu złotówki do euro, które polskie firmy szczególnie boleśnie odczuły w ostatnich miesiącach – powiedział Marcin Buczkowski, Prezes Zarządu CP Energia S.A.”

Przedmiotem umowy zawartej z OOO Gazprom Export jest dostarczenie spółce CP Energia 2 000 ton skroplonego gazu ziemnego (LNG). Porozumienie będzie realizowane od kwietnia 2009 do marca 2010 r. Szacunkowa wartość umowy w roku 2009 to 40 000 000 rosyjskich rubli, co wynosi 4.200.000 zł wg średniego kursu NBP z dnia podpisania Umowy. CP Energia sprowadza do Polski gaz LNG wyprodukowany w należących do niej zakładach Kriogazu w okręgu St. Petersburg. W związku z tym różnice kursowe w rozliczeniach importowych nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie skonsolidowane Grupy CP Energia.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu