Weź przykład. Zrób to SAMo!

W dniu 31 marca 2009 r. zainaugurowano program informacyjno-szkoleniowy „Zrób to SAMo!” zorganizowany z inicjatywy Business Software Alliance we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Krajową Izbą Gospodarczą. Program ma na celu zachęcenie polskich przedsiębiorców do przeprowadzenia audytu oprogramowania oraz wdrożenia procedur zarządzania zasobami IT. Punktem kulminacyjnym programu będzie bezpłatne seminarium szkoleniowe w dniu 3 czerwca 2009 roku.

W 2008 roku Ministerstwo Gospodarki oraz Krajowa Izba Gospodarcza przeprowadziły audyt oprogramowania i wdrożyły procedury zarządzania zasobami IT (SAM – Software Asset Management). Fakt ten skłonił BSA do zaproponowania obu instytucjom wspólnego programu informacyjno-szkoleniowego pod hasłem „Zrób to SAMo!”. W ramach programu wysłano list do 70.000 polskich firm podpisany przez Wicepremiera Waldemara Pawlaka, prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Andrzeja Arendarskiego oraz prezydenta BSA Roberta Holleymana. Do listu załączono case study audytu oprogramowania w Ministerstwie Gospodarki. Uruchomiony został także serwis internetowy pod adresem www.zrobtoSAMo.pl, gdzie oprócz przydatnych informacji na temat zarządzania oprogramowaniem, można znaleźć listę dostawców usług SAM oraz pobrać wersje trialowe oprogramowania do audytu. Program promuje także krótki film, w którym, między innymi, przedstawiono zasadnicze etapy procesu audytu oprogramowania oraz przykładowe procedury zarządzania zasobami IT.

„Każda nowoczesna organizacja powinna jak najlepiej zarządzać posiadanym majątkiem, w tym oprogramowaniem komputerowym. Praktyka przeprowadzenia audytu i wdrożenia procedur zarządzania oprogramowaniem jest godna polecenia, bo przyczynia się do zarządzania infrastrukturą IT w sposób optymalny i służy podniesieniu efektywności polskich firm – powiedział Wicepremier Waldemar Pawlak. „Efektywne zarządzanie zawsze powinno być priorytetem każdego przedsiębiorcy, szczególnie w czasach kryzysu. Dotyczy to także inwestycji i zarządzania infrastrukturą IT, bez której trudno wyobrazić sobie dziś jakąkolwiek firmę poważnie myślącą o konkurowaniu na polskim i europejskim rynku” – dodaje Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski.

Prezydent BSA Robert Holleyman podkreśla, że główną korzyścią z wdrożenia procedur zarządzania oprogramowaniem są bezpośrednie oszczędności możliwe dzięki uniknięciu kosztów na oprogramowanie firmie niepotrzebne. „Efektywność ekonomiczna i technologiczna to jedna strona medalu. Profesjonalne zarządzanie oprogramowaniem pozwala także na uniknięcie ryzyka prawnego i zagrożeń bezpieczeństwa informatycznego związanych z korzystaniem z nielegalnego oprogramowania” – konkluduje Holleyman.

Finałem programu będzie bezpłatne seminarium szkoleniowe w dniu 3 czerwca. Program szkolenia obejmie tematykę audytu oprogramowania i zarządzania nim, polityki bezpieczeństwa informatycznego w firmie, zabezpieczenia danych oraz ich skutecznego usuwania i odzyskiwania, a także prawnych aspektów korzystania z oprogramowania. Udział w szkoleniu może mieć charakter bezpośredni lub zdalny dzięki zastosowaniu najnowszych technologii dostępu on line. W obu wypadkach, z uwagi na limit miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń za pośrednictwem serwisu internetowego www.zrobtoSAMo.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu