Dobre prognozy pomimo kryzysu

Wzrost skonsolidowanych przychodów oraz zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) przewiduje w 2009 roku zarząd PEKAES. Osiągnięcie dobrych wyników, mimo panującego na rynku kryzysu, będzie możliwe dzięki zakończeniu restrukturyzacji transportowo-logistycznej spółki.

Prognoza PEKAES zakłada wypracowanie w tym roku skonsolidowanych przychodów w wysokości 514,3 mln zł wobec 511 mln zł w 2008 r. – Uważamy, że jest to prognoza bardzo dobra, biorąc pod uwagę spowolnienie gospodarcze, które również widoczne jest od kilku kwartałów w branży logistycznej – powiedział Krzysztof Zdziarski, prezes zarządu PEKAES. Wynik EBITDA spółki ma zwiększyć się o ponad 27 proc., osiągając 22,4 mln zł (marża EBITDA 4,5 %). – Osiągnięcie dobrych wyników w czasach dekoniunktury będzie możliwe dzięki efektom zakończonej restrukturyzacji, którą przeprowadziliśmy w ostatnich latach. W jej wyniku wzmocniła się pozycja rynkowa Spółki, wzrosła efektywność i jakość usług oraz spadły koszty – dodał prezes Zdziarski.

Przeprowadzona w latach 2006-2008 restrukturyzacja obejmowała wszystkie kluczowe obszary działalności Grupy PEKAES, w tym między innymi integrację grupy kapitałowej, wzmocnienie kadry menadżerskiej, wdrożenie zaawansowanych usług logistycznych, implementację nowoczesnych narzędzi IT, wzmocnienie pionu sprzedaży PEKAES, zmianę systemu wynagradzania na motywacyjny oraz poprawę jakości obsługi klienta. Pozwoliło to blisko podwoić przychody z bardziej rentownych obszarów działalności, jakim są transport drobnicowy oraz logistyka kontraktowa. Spółka postawiła w większym stopniu na podzlecanie firmom zewnętrznym dużej części usług transportowych, gdzie bariery wejścia są najniższe a konkurencja największa. Dzięki temu może bardziej elastycznie reagować na wahania popytu i nie ponosi tak dużych kosztów utrzymywania własnej floty w okresie dekoniunktury.

– Prawie cała restrukturyzacja prowadzona była przy bardzo niekorzystnych warunkach zewnętrznych, związanych z systematycznym wzrostem cen paliw i mocnym złotym, który obniżał naszą konkurencyjność na rynkach zagranicznych. Teraz tendencje na rynku walut są dla nas bardziej korzystne. To, w połączeniu z efektami restrukturyzacji i brakiem zadłużenia, pozwala nam w znacznie mniejszym stopniu odczuwać skutki załamania koniunktury. Dodatkowo przejmujemy już pierwsze zlecenia konkurencyjnych firm, które finansowo nie poradziły sobie z kryzysem – stwierdził Krzysztof Zdziarski.

Plany PEKAES zakładają dalsze wzmocnienie obecności w najbardziej rentownych dziedzinach dystrybucji drobnicowej, przesyłek ekspresowych i logistyki kontraktowej.– Pojawiając się jako największy udziałowiec w akcjonariacie obiecywaliśmy taką restrukturyzację PEKAES-u, która pozwoli mu konkurować z najlepszymi firmami obecnymi na naszym rynku. Po restrukturyzacji, której wyraźne efekty będą widoczne w tym roku, spółka jest przygotowana do takiej konkurencji – powiedział Paweł Borys, wiceprezes AKJ Capital i przewodniczący Rady Nadzorczej PEKAES.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu