Jeszcze 30 dni na nadsyłanie zgłoszeń – rozwiń firmę z Leszkiem Czarneckim

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem „Studiuję, pracuję, zarządzam” oraz liczne sugestie młodych ludzi dotyczące warunków uczestnictwa rozszerzono kryteria oraz przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń do końca kwietnia br.

W opinii wielu studentów najtrudniejszym do wypełnienia warunkiem było prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum rok, potwierdzane stosownymi dokumentami. – Postanowiliśmy dać szansę również tym studentom, którzy choć są przedsiębiorczy, nie mają jeszcze zamkniętego pełnego roku obrotowego – wyjaśnia Anna Czywczyńska, koordynator programu „Przedsiębiorczość – inicjatywa Leszka Czarneckiego”. – Nowe warunki uczestnictwa pozwolą na pokazanie większej liczbie młodych ludzi, że warto próbować i być przedsiębiorczym nawet w czasach kryzysu. Jest to szczególnie istotne teraz, kiedy coraz więcej studentów przez trudne warunki ekonomiczne zniechęca się do otwierania i rozwijania własnych firm – dodaje.

Od dzisiaj by wziąć udział w konkursie wystarczy prowadzić działalność gospodarczą lub kończyć przygotowania do wystartowania własnej firmy. Warunek zamknięcie pełnego roku obrotowego został tym samym zniesiony. Pozostałe kryteria, czyli wiek – maksymalnie 29 lat i fakt posiadania indeksu uczelni wyższej, pozostały bez zmian.

Zgłoszenia można nadsyłać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie programu www.przedsiebiorczosc.com.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu