Ewa Małyszko z CIMA

Ewa Małyszko została w marcu 2009 oficjalnym przedstawicielem CIMA w Polsce. Poprzednio Ewa Małyszko była prezesem zarządu SEB TFI S.A. Funkcję tę pełniła w okresie 2001-2008 r.

Do zadań Ewy Małyszko będzie należeć reprezentowanie Instytutu CIMA na polskim rynku – m.in. koordynacja współpracy między CIMA a uczelniami wyższymi w Polsce oraz stworzenie centrum informacyjnego o kwalifikacjach zawodowych dla pracodawców i studentów.

„Podjęliśmy decyzję o współpracy z Panią Ewą Małyszko ze względu na jej duże doświadczenie i znajomość polskiego rynku finansów. Jestem przekonany, że praca Pani Ewy pozwoli nam w efektywny sposób rozwijać działalność Instytutu CIMA w Polsce” – mówi Thierry Iovane, Dyrektor na Europę i Amerykę Łacińską Chartered Insitute of Management Accountants CIMA.

W ramach współpracy z polskimi uczelniami wyższymi CIMA kooperuje z Konsorcjum Instytucji Edukacji Ekonomicznej (KIEE), w którego skład wchodzą m.in.: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie.

Chartered Institute of Management Accountants został założony w Londynie w 1916 roku. CIMA zajmuje się kształceniem w dziedzinie rachunkowości zarządczej. Celem Instytutu jest gromadzenie i certyfikowanie specjalistów w zakresie zarządczej finansów w międzynarodowych korporacjach. Głównym obszarem zainteresowania CIMA jako kwalifikacji zawodowych jest zarządzanie przedsiębiorstwem i rola strategicznej informacji zarządczej w tym procesie. CIMA działa w 165 krajach na świecie, posiada 171 000 studentów i członków. W Polsce, na dzień dzisiejszy jest ich ponad 700.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu