Celebracja Prezydencji Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej

Dnia 16 maja 2009, w Pałacu Chojnata koło Białej Rawskiej, odbędzie się uroczystość pt. „Celebracja Prezydencji Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej”. Organizatorami wydarzenia są : Stowarzyszenie Pałac Chojnata, Ambasada Republiki Czeskiej w Polsce oraz Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Inicjatywa jest realizowana przy współudziale i aktywnym wsparciu: Czeskiej Agencji Wspierania Handlu CzechTrade, Czech Tourism, a także Czeskiego Centrum.

Cele spotkania:

  • Uhonorowanie Republiki Czeskiej jako kraju, który przewodniczy Radzie Europy w bieżącym półroczu;
  • Wspieranie rozwoju współpracy w ramach założeń hasła „Europa bez barier” na szczeblu lokalnym  i międzynarodowym;
  • Prezentacja oferty inwestycyjnej i kulturalnej regionu;
  • Podkreślenie i umocnienie platformy wymiany kontaktów ekonomiczno-kulturalnych pomiędzy przedsiębiorcami z różnych branż obu krajów, w szczególności z regionu.

Główne punkty programu :

  • Rendez-vous Biznesu, czyli spotkanie przedstawicieli czeskich firm z lokalnymi przedsiębiorcami, z władzami samorządowymi, liderami społeczności regionu oraz mediami – nawiązanie kontaktów, prezentacja firm różnych branż, zainteresowanych inwestowaniem w regionie – skuteczne narzędzie do efektywnych kontaktów biznesowych – Patronat nad Rendez-Vous Biznesu objęły Łódźka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz wspomniany wyżej CzechTrade ;
  • Wystawa fotograficzna „Czeskiej Naj” – projekt Ministerstwa Spraw Zagranicznych Czech realizowanego w Polsce przez Czeskie Centrum;
  • Koncert „Zelowskich Dzwonków” – zespołu-orkiestry Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie – jedynego w Polsce grającego na ręcznych dzwonkach, prowadzonego przez dyrygent ks. Wierę Jelinek;
  • Prezentacja fragmentów filmu „12 krzeseł” z 1933 r. (reż. Michał Waszyński i Mac Fic) z Adolfem Dymszą i Vlasta Burianem;
  • Majówka polsko-czeska – festiwal smaków w akompaniamencie czeskiego piwa i win z Moraw – propozycje Kuchni Pałacu Chojnata

Będą z nami : Telewizja Polska S.A,  Onet.pl, Magazyn Polska-Czechy.eu, Głos Rawy, Eventspace.pl, prasa ogólnopolska i regionalna, czasopisma branżowe oraz stacje radiowe.

Miesiąc przed uroczystością odbędzie się konferencja prasowa, zwołana przez Ambasadę Republiki Czeskiej w Warszawie, podczas której zostaną omówione wszystkie szczegóły, dotyczące  Celebracji, Patronów Medialnych oraz Sponsorów i Partnerów Celebracji.

Stowarzyszenie Pałac Chojnata

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu