Sowiniec FIZ oraz firma Świtalski & Synowie Spółka Akcyjna pozyskali nowego inwestora

Nowy inwestor AIG New Europe Fund II L.P. będzie posiadał 25 proc. certyfikatów Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sowiniec oraz 25 proc. akcji w spółce Świtalski & Synowie.

Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty został powołany w lutym 2007 roku. Lokuje swoje aktywa w akcje spółek komandytowo-akcyjnych, których jedynym komplementariuszem jest Świtalski & Synowie Spółka Akcyjna. 100% akcji posiadał w niej Mariusz Świtalski. Inwestycje realizowane są poprzez spółki celowe, które budują obiekty komercyjne dla wiodących sieci handlowych w Polsce oraz rozwijają koncepcję budowy mini-parków handlowych o powierzchni do 3.000 mkw w miastach powyżej 30.000 mieszkańców. Nasza strategia jest oparta na niemal dwudziestoletnim doświadczeniu w budowaniu sieci handlowych. Działamy w segmencie nieruchomości komercyjnych, który posiada duży potencjał rozwojowy. Dzięki nowemu inwestorowi zdywersyfikujemy źródła finansowania i będziemy konsekwentnie realizować naszą politykę inwestycyjną – mówi Mariusz Świtalski.

Fundusz AIG New Europe II L.P. (NEF II) jest zamkniętym funduszem kapitałowym specjalizującym się w inwestycjach bezpośrednich w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. NEF II rozpoczął działalność w 2007 roku z kapitałem 522,5 milionów euro. Do dziś fundusz zainwestował w cztery firmy w Polsce, Bułgarii i Rumunii. Jesteśmy dumni inwestując w kolejny (po Żabce) projekt pana Mariusza Świtalskiego. Z powodu rosnącego i w dalszym ciągu niezaspokojonego popytu na nowoczesne powierzchne handlowe poza wielkimi aglomeracjami miejskimi, model biznesowy Sowiniec FIZ jest chroniony przed negatywnymi skutkami kryzysu ekonomicznego – mówi Pierre Mellinger, prezes firmy zarządzającej funduszem AIG New Europe Fund II.

Proces sprzedaży został przeprowadzony przez spółkę CAG, wiodącego, niezależnego doradcę finansowego na rynku fuzji i przejęć oraz niepublicznych emisji akcji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu