Osoby niedowidzące i niewidome mogą już korzystać z faktura.pl

Wdrożenie zmian ułatwiających nawigację po serwisie za pomocą przeglądarki czytającej umożliwiło osobom niedowidzącym i niewidomym komfortowe korzystanie z wszystkich funkcjonalności aplikacji.

Ilość stron w polskim Internecie, z których mogą korzystać niewidomi jest niewielka. Jest to poważny problem w dość mocno zinformatyzowanym społeczeństwie. Dlatego Blue Media SA wychodząc naprzeciw oczekiwań użytkowników aplikacji http://www.faktura.pl wprowadziła odpowiednie zmiany systemowe, które przystosowały rozwiązanie również dla tej grupy odbiorców.

Nawigacja oparta na dynamicznych elementach takich jak menu kontekstowe, czy ukryte pola select zostały zastąpione elementami statycznymi, rozpoznawalnymi przez przeglądarki czytające. Dodatkowo w procesie wystawiania faktury wprowadzone zostały opisy pól usprawniające poruszanie się po listach i formularzach.

Od teraz każdy użytkownik – w ustawieniach serwisu może samodzielnie wybrać interesujący go interface. Wystarczy wybrać jedną z poniższych opcji:

  • przeglądarkę graficzną (standardowa podczas procesu rejestracji)
  • przeglądarka czytająca (użytkownikowi ujawnią się wszystkie zmiany ułatwiające czytanie faktury.pl).

W przypadku konieczności konsultacji i uzyskania dodatkowych wyjaśnień i pomocy korzystający z aplikacji może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Testy wdrożonej aplikacji przeprowadzane były we współpracy z osobami niedowidzącymi i niewidomymi korzystającymi z aplikacji.

Faktura.pl jest narzędziem umożliwiającym szybkie wystawianie dużej ilości faktur VAT, Pro Forma oraz Rachunków. Przeznaczona jest głównie dla firm z sektora MSP. Najważniejsze cechy rozwiązania to dostęp do historii wystawionych faktur oraz integracja aplikacji z bazą klientów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu