Oracle Financial Services Software udostępnia nową wersję rozwiązania Oracle Mantas

Nowa wersja jest wyposażona w ulepszoną platformę GRC (Governance, Risk and Compliance), aby pomóc instytucjom finansowym sprostać wymaganiom związanym z wykrywaniem przestępstw finansowych i zapewnianiem zgodności z przepisami

Najważniejsze fakty

  • Dążąc konsekwentnie do udostępnienia sektorowi usług finansowych kompleksowego rozwiązania zapewniającego ograniczenie ryzyka, zgodność z przepisami i umocnienie kontaktów z klientami, firma Oracle Financial Services Software poinformowała o udostępnieniu najnowszej wersji rozwiązania Oracle Mantas Behavior Detection Platform.
  • Premiera odbyła się w czasie 14. spotkania INTERNATIONAL ANTI-MONEY LAUNDERING CONFERENCE w Hollywood, 16 marca 2009 r.
  • Nowa wersja rozwiązania Oracle Mantas oferuje zaawansowane funkcje wykrywania i zapobiegania, rozbudowane mechanizmy prowadzenia dochodzeń poprzez zarządzanie przypadkami w skali całego przedsiębiorstwa, a także korelację ostrzeżeń i zdarzeń, udostępniając jedną platformę do tworzenia raportów na temat zarządzania przestępstwami finansowymi i zgodnością z przepisami.
  • Oracle Mantas udostępnia interaktywne konsole, a także możliwości zadawania pytań ad hoc i uzyskiwania bardziej szczegółowych danych, oferowane przez pakiet Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus.
  • Oracle Mantas współpracuje z systemem Oracle Adaptive Access Manager, umożliwiając instytucjom finansowym monitorowanie w czasie rzeczywistym i w wielu kanałach działań przestępczych i budzących podejrzenia zachowań. Udostępnia też sprawdzone w branży możliwości zapobiegania przestępstwom i egzekwowania zakazów.
  • Wdrożone obecnie w 67 krajach aplikacje Oracle Mantas pomagają także klientom zmniejszyć liczbę fałszywych ostrzeżeń, osiągać szybciej zgodność z przepisami i usprawniać cykle kontroli.
  • Aplikacje Oracle Mantas Anti-Money Laundering, Fraud, Know Your Customer, Broker Compliance i Trading Compliance tworzą kompleksowy, sprawdzony pakiet zaprojektowany w celu zapewniania instytucjom finansowym maksymalnych korzyści przy niskim całkowitym koszcie posiadania.

Nowe funkcje usprawniają procesy biznesowe i pomagają obniżyć koszty

  • Nowe możliwości korelowania ostrzeżeń ułatwiają instytucjom finansowym integrację informacji z różnych źródeł w celu identyfikowania anomalii w zachowaniach występujących w różnych kanałach i pionach działalności biznesowej.
  • Funkcje obsługi procedur w skali całego przedsiębiorstwa oferują instytucjom kompleksową, całościową, kontekstową platformę do prowadzenia dochodzeń, która jest zgodna ze standardami i daje się łatwo zintegrować z kolejnymi przepływami pracy.
  • Zaawansowane możliwości analizy i wizualizacji sieci powiązań pomagają w identyfikowaniu złożonych wzorców popełniania przestępstw i prania brudnych pieniędzy, a także powiązań między pozornie niezwiązanymi ze sobą klientami, podmiotami i kontami. Zintegrowana warstwa prezentacji zapewnia kontekstowe możliwości dochodzeniowe i analityczne.

„Wykrywanie przestępstw finansowych i zarządzanie zgodnością z przepisami stało się jednym z głównych przedmiotów zainteresowania ze strony twórców przepisów i instytucji finansowych na całym świecie” ― powiedział S. Ramakrishnan, dyrektor ds. produktów Reveleus i Mantas w Oracle Financial Services Software. „Nowa wersja Oracle Mantas pozwala nam zaoferować instytucjom całościowe podejście do zarządzania przestępstwami finansowymi poprzez udostępnienie kompleksowego rozwiązania zintegrowanego w kluczowych wymiarach, takich jak wykrywanie, prewencja, prowadzenie dochodzeń i rozwiązywanie problemów, w różnych kanałach i pionach działalności biznesowej”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu