Nowa twarz systemu mHR

W rok po dołączeniu do oferty BPSC system mHR zyskał nową wersję – 2.0. Oprogramowanie wspierające wszystkie obszary Zarządzania Kapitałem Ludzkim przedsiębiorstwa dostępne jest teraz on-line. Bezpośredni dostęp do serwera
z każdego miejsca oraz możliwość korzystania z systemu w ramach outsourcingu to główne korzyści, jakie daje odmieniony mHR.

Wersja 2.0 wprowadza jeden pakiet oprogramowania udostępnianego on-line. Dzięki odejściu od zasady instalowania części aplikacji bezpośrednio na komputerach klienta uproszczona została kwestia dostępności do poszczególnych funkcjonalności. Teraz staje się to możliwe z każdego miejsca na świecie, a jedynym ograniczeniem pozostają uprawnienia określające dostęp do poszczególnych danych. To szczególnie istotne w przedsiębiorstwach o rozproszonej organizacji – takich jak np. sieci usługowe, handlowe czy oddziały bankowe. Nowe rozwiązanie pozwoli również na oferowanie systemu mHR na zasadzie outsourcingu.

Nowe rozwiązanie zyskało już uznanie dotychczasowych klientów BPSC SA wykorzystujących system mHR. Zakończony proces upgrade’u wykazał, że przejście do wyższej wersji oprogramowania nie wiąże się z większymi utrudnieniami.

– Metamorfoza systemu mHR to wynik zderzenia bardzo dobrego rozwiązania eksperckiego oraz ogromnego doświadczenia informatyków BPSC – mówi Piotr Skotnicki, Dyrektor Centrum Kompetencyjnego mHR w BPSC SA – Po przejęciu mHR od firmy Alta uznaliśmy, że planowane nowe funkcjonalności wymagają zmiany koncepcji dostępu do oprogramowania. Chcemy, by każdy pracownik w firmie miał dostęp do kluczowych informacji o swoich zadaniach, celach stawianych przez Zarząd, ocenach, czy planowanych działaniach rozwojowych. Tak powstał mHR 2.0. – dodaje Piotr Skotnicki

System mHR jest rozwiązaniem optymalizującym zarządzanie zasobami ludzkimi we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. Porządkuje i standaryzuje stosowane procedury opisu struktury organizacyjnej, ułatwia procesy rekrutacji, oceny kompetencji oraz efektów pracy. Usprawnia planowanie i realizację rozwoju i szkoleń pracowników. W systemie zawarta jest koncepcja zarządzania, w centrum której znajduje się pracownik.

Z rozwiązań systemu mHR korzystają m.in.: Polski Cukier, Jurajska SP, TiM

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu