NEWTON Media dla regionów

Firma NEWTON Media – zajmująca się monitorowaniem mediów drukowanych i elektronicznych – uruchomiła w marcu nową usługę o nazwie „REGION Media 2009”. Adresatami usługi są przedstawiciele administracji i sektora samorządowego. Osoby te są szczególnie zainteresowane otrzymywaniem bieżącej informacji na temat rozwoju regionów w Polsce, zwłaszcza w dobie spowolnienia gospodarczego.

Wdrożenie usługi „REGION Media 2009” ma związek ze światowym kryzysem finansowym i jego wpływem na rozwój polskiej gospodarki. Na specjalnie przygotowanej platformie internetowej, użytkownicy mają możliwość zapoznania się m. in. z informacjami na temat rozwoju polskich regionów, strategii rządu i samorządów w czasie dekoniunktury, z komentarzami polityków, ekspertów, samorządowców na temat stanu polskiej gospodarki i tempa jej rozwoju, sytuacji budżetowej w poszczególnych resortach rządowych.

Tematyczne zestawienie informacji pozwoli odbiorcom na porównanie działań podejmowanych we własnym województwie z aktywnością sąsiadów – a ta może w tym trudnym czasie stanowić dobry przykład lub być ostrzeżeniem. Publikacje z platformy internetowej „REGION Media 2009” mogą stanowić cenne źródło wiedzy o absorpcji środków z Unii Europejskiej. Z monitoringu można dowiedzieć się także o sytuacji na rynku pracy w poszczególnych regionach.

– W ramach usługi „REGION Media 2009” odbiorcy mogą zapoznać się z najważniejszymi publikacjami dotyczącymi szans i zagrożeń dla perspektyw rozwoju oraz bieżącej sytuacji w poszczególnych regionach Polski. Ten serwis to szybka i skuteczna informacja. Już teraz można skorzystać z okresu próbnego, aby przekonać się o jego zaletach – informuje Małgorzata Tupin z NEWTON Media.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu