Już ponad 31 mln złotych dotacji unijnych dla Integera

Integer.pl – czołowa polska grupa kolportażowa, niezależny operator pocztowy i finansowy – otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na modernizację infrastruktury logistycznej. Wartość dofinansowania wynosi 3,8 mln zł, natomiast całkowita kwota inwestycji to 6,6 mln zł. Grupa Integer.pl pozyskała już z unijnych środków łącznie ponad 31 mln złotych.

Integer.pl regularnie wykorzystuje dotacje unijne, dzięki którym inwestuje w modernizację zaplecza logistycznego. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez spółkę przyczyniają się do zwiększania efektywności i wydajności pracy. Przyznane firmie fundusze pochodzące z Unii Europejskiej zostaną przeznaczone za zakup niezbędnego sprzętu oraz szkolenia pracowników.

„Dotacje unijne to znakomite źródło kapitału w trudnych czasach. W kryzysie – gdy środki pozyskiwane z rynku kapitałowego są znacznie niższe od oczekiwanych, a banki niechętnie udzielają kredytów – najlepszą metodą finansowania są właśnie fundusze unijne. Jednocześnie warto podkreślić, że wartość uzyskanych dotacji jest  niemal o 150% wyższa niż kwota środków pochodzących z emisji akcji Integera. Dzięki nim możemy konsekwentnie realizować główne postulaty naszej strategii, które zakładają systematyczne inwestycje i stałe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań gwarantujące wzrost wartości firmy” – powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu Grupy Integer.pl.

Integer.pl już po raz kolejny uzyskał wsparcie ze środków unijnych przeznaczonych na rzecz regionalnego rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach wdrażania nowoczesnych rozwiązań Grupa otrzymała następujące dotacje:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, działanie 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw” na realizację innowacyjnego projektu skierowanego do sektora e-commerce. Kwota dotacji wynosi niemal 4,4 mln złotych, a całkowity koszt inwestycji to prawie 9 mln złotych;
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4, tytuł projektu: „Nowa usługa kurierska”. Wartość projektu InPost wynosi 28,9 mln zł, natomiast wysokość dofinansowania stanowi 16,3 mln zł;
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2.1.1, tytuł projektu: „Systemowy program podnoszenia kwalifikacji dla grupy przedsiębiorstw powiązanych z Integer.pl SA”. Łączna wartość projektu stanowi 4,9 mln zł, a dotacja wyniosła 3,9 mln zł;
  • Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa przez wdrożenie innowacyjnej logistycznej sieci urządzeń w województwie warmińsko-mazurskim”. Wartość projektu wynosi 4,7 mln zł, a dofinansowanie opiewa na kwotę 1,9 mln zł;
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2; tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnego teleinformatycznego systemu wymiany danych umożliwiającego rozwój współpracy w tym w ramach e-usług”. Łączna wartość projektu wyniosła 2,6 mln zł, dofinansowanie natomiast stanowi 1,5 mln zł.

Ponadto, dzięki środkom unijnym spółka InPost we współpracy z krakowską firmą outsourcingową Fibra-Hallo.pl będzie uczestniczyła w nowatorskim procesie kompleksowej obsługi korespondencji – poczta hybrydowa. Całkowita wartość projektu wyniesie 12,49 mln zł.

W marcu 2009 roku Integer.pl poinformował także, że w ramach realizacji strategii rozwojowej zakładającej inwestycje w działalność operacyjną Grupy, została podpisana umowa z firmą deweloperską Europolis na wynajem ponad 5 tys. m2 powierzchni magazynowej oraz niemal 300 m2 powierzchni biurowej w centrum logistycznym Europolis Park Poland Central pod Piotrkowem Trybunalskim. Na terenie nowej lokalizacji już wkrótce zostanie uruchomiona w pełni zautomatyzowana sortownia główna InPost.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu