Farmaceuci nie chcą emigrować

Mimo spowolnienia gospodarczego nie brakuje ofert pracy w branży farmaceutycznej, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Jednocześnie rośnie też średnia liczba osób aplikujących na jedną ofertę pracy na takie stanowiska, jak kierownik apteki, technik farmacji czy przedstawiciel farmaceutyczny.

Jak wynika z analizy ofert opublikowanych w internetowej giełdzie pracy infoPraca.pl w pierwszym kwartale 2009 roku, farmaceuci nadal chętniej wybierają pracę w kraju, niż poza jego granicami. Na ponad 150 wakatów w farmacji, 20 procent stanową oferty z Norwegii i Francji, ale nie cieszą się dużym zainteresowaniem. O ile na jedno stanowisko aplikuje w Polsce średnio 15 osób, to na pracę poza krajem jest mniej chętnych niż ofert, mimo że zawierają one bezpłatne kursy językowe i przygotowawcze oraz często obietnicę szybkiego awansu ze stanowiska farmaceuty na kierownika apteki.

„Rośnie liczba aptek oraz ich obroty i zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Z analizy ofert publikowanych w dziale Farmacja i Medycyna internetowej giełdy pracy infoPraca.pl, pierwsze miesiące tego roku przyniosły odwrócenie trendu, który obserwowaliśmy w dwóch ostatnich kwartałach 2008 roku. Liczba publikowanych ofert wzrosła, ale jednocześnie na jedno miejsce aplikuje więcej kandydatów. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z rynkiem pracownika, o którego konkurowało wiele firm. Dziś, z perspektywy naszej giełdy, obserwujemy odwracanie się tej tendencji” – powiedziała Aneta Matysek, dyrektor sprzedaży infoPraca.pl.

Tradycyjnie, najwięcej ofert pracy dla farmaceutów jest w województwie mazowieckim, a na kolejnych miejscach znalazły się województwo małopolskie i pomorskie. Ponad 40 procent to oferty pracy dla magistrów farmacji, a po ponad 20 procent dla kierowników aptek i techników farmacji.

W Polsce działa ponad 13 300 aptek i punktów aptecznych. Wartość sprzedaży leków z hurtowni do  aptek (liczona w PLN na poziomie cen hurtowych netto) wyniosła w 2008 roku 19,3 mld złotych i była wyższa niż w 2007 roku o 10%. „Prognozujemy, że w 2009 roku sprzedaż leków będzie nadal rosła, choć może nieco wolniej, niż w latach poprzednich. Polski rynek farmaceutyczny ma nadal duży potencjał” – uważa Zbigniew Jasiński, z firmy IMS Health.

Mimo przejęć i fuzji, które ostatnio miały miejsce na rynku firm farmaceutycznych działających w Polsce, na wysokim poziomie utrzymuje się też liczba ofert pracy dla przedstawicieli farmaceutycznych publikowanych w internetowej giełdzie pracy infoPraca.pl. Na razie nie widać też bezpośredniego wpływu rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych, które zakazuje kontaktów z lekarzem w godzinach pracy.

„Ostatnie przejęcia czy też zmiany prawne są jeszcze zbyt nieodległe w czasie, aby bezpośrednio przełożyły się na znaczącą liczbę zwolnień wśród przedstawicieli farmaceutycznych. Obecne zmiany w wielkości zatrudnienia w niektórych firmach farmaceutycznych wynikają przede wszystkim z realizacji założeń operacyjnych określonych w rocznych cyklach planowania zatwierdzonych w II połowie ubiegłego roku. Korporacje muszą przeanalizować sytuację na rynku, a dopiero w kolejnym etapie może nastąpić racjonalizacja zatrudnienia. Na razie więc nie widać, żeby znacząco zmniejszała się liczba przedstawicieli farmaceutycznych, choć z takim zjawiskiem możemy mieć do czynienia w drugiej połowie roku” – dodaje Zbigniew Jasiński.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu