MIS z medalem

Medal Europejski to kolejna nagroda dla MIS S.A. Wyróżnienie przyznano firmie za usługę QPR Manager, czyli kompleksowe integrowanie systemów zarządzania w organizacjach.

Medale Europejskie przyznawane są raz w roku przez komisję, w której zasiadają przedstawiciele Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Przyznając to prestiżowe wyróżnienie komisja bierze pod uwagę, czy firma posiada odpowiednie certyfikaty, korzysta ze szkoleń, seminariów na temat Unii Europejskiej, konsultacji, analiz prawnych i badań rynku. – Medal Europejski to dla nas nagroda poświadczająca, że oferowana przez nas usługa spełnia najwyższe europejskie normy oraz jest w swojej kategorii innowacyjna – podkreśla Marcel Kasprzak, prezes firmy MIS. W swojej kolekcji MIS ma już m.in. trzynaście Medali Europejskich oraz pięć wyróżnień Złoty Bit. – Każda nagroda cieszy równie mocno. Świadczy o tym, że idziemy w dobrym kierunku i ciągle się rozwijamy. To ważne nie tylko dla nas, ale również dla naszych klientów, którym oferujemy coraz lepsze i bardziej sprawdzone rozwiązania – cieszy się prezes Kasprzak.

Nagrodzona w tegorocznej edycji usługa firmy MIS – QPR Manager dedykowana jest dla kadry zarządzającej wszystkich szczebli zarówno w firmach, jak i w organizacjach sektora publicznego. Integruje w jeden spójny system takie obszary przedsiębiorstwa, jak zarządzanie strategiczne i operacyjne, controlling, zarządzanie projektami, jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i ryzykiem.

– Dzięki kompleksowej konsolidacji sposobów, metod i narzędzi zarządzania oraz danych świadczących o ich skuteczności managerowie otrzymują informację o funkcjonowaniu całej organizacji oraz jej poszczególnych oddziałów – podkreśla Marcel Kasprzak. Integracja umożliwia również przekładanie założonych celów strategicznych na cele procesowe, a później nadzór nad całością realizacji.

– Monitoruje postępy dostarczając managerom informacji na temat szybkości i efektywności prowadzonych prac. Umożliwia również wprowadzenie odpowiednich korekt w projektach, gdy zaczynają odbiegać od wyznaczonej strategii – tłumaczy prezes.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu