Przejdź do treści

Meritum Bank rozwija akcję kredytową dla małych i mikro firm

Meritum Bank przygotował ofertę depozytów oraz kredytów obrotowych i szybkich pożyczek dla mikro i małych firm. Akcja kredytowa dla biznesu wspierana jest przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Meritum Bank oferuje przedsiębiorcom warunki zbliżone do tych, jakie uzyskaliby jako klienci detaliczni. Dzięki standaryzacji i maksymalnemu uproszczeniu procesu obsługi, firmy mogą liczyć na szybki dostęp do finansowania.

„W czasie spowolnienia gospodarczego klient powinien skupić się na prowadzeniu firmy, a nie na załatwianiu papierów dla banku. Dlatego nasz proces jest opracowany tak, aby klient mógł uzyskać kredyt bez wychodzenia z firmy. Przygotujemy się do tego, żeby doradcy mogli udzielać Biznes Pożyczki na miejscu u klienta podczas jednej wizyty” – mówi Mariusz Karpiński, prezes Meritum Banku.

„Małym firmom dajemy możliwość zaciągnięcia kredytu firmowego na podstawie oświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Nawet w standardowej procedurze nie wymagamy przedstawiania zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i składkami na ZUS. Pozwala nam na to doskonałe przygotowanie procesu od strony oceny ryzyka” – dodaje prezes Karpiński.

Różnicowanie klientów na podstawie tego, czy przychodzą do banku jako osoby fizyczne, czy drobni przedsiębiorcy sprawa, że klienci zaciągają kredyty detaliczne, z których finansują działalność firmy. Statystyki udzielanych kredytów gotówkowych wskazują, że robi tak wiele osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Widać to po częstych wcześniejszych spłatach kredytów i wzmożonej aktywności tego typu klientów w okresach, kiedy jako przedsiębiorcy muszą wywiązywać się z okresowych płatności, np. podatkowych. Dlatego w Meritum Banku klient zarówno jako przedsiębiorca, jak i jako osoba fizyczna otrzymuje podobną ofertę. Przewagą działania pod szyldem firmy są korzyści podatkowe wynikające z możliwości uznania odsetek do Biznes Pożyczki za koszt.

Co istotne Meritum Bank jest skłonny finansować klientów, którzy nie wykazują pokaźnych zysków. Klient osiągający przychody na odpowiednim poziomie może otrzymać finansowanie nawet w sytuacji, gdy okresowo nie generuje zysku. Na etapie tworzenia oferty istnieje możliwość uwzględnienia preferencji klienta odnośnie wysokości kwoty pożyczki, wysokości rat, czy dnia ich spłaty.

W przypadku nieco większych firm bank udziela kredytów obrotowych do kwoty 0,5 mln złotych nie wymagając przedstawiania zabezpieczeń rzeczowych. Udzielenie kredytu obrotowego w ramach jednego z pakietów (Meritum Biznes i Meritum Firma) odbywa się w trzech prostych krokach i wymaga tylko jednego spotkania klienta z doradcą. W trakcie rozmowy klient uzgadnia z doradcą ramy oferty określając m.in. wnioskowaną i minimalną kwotę kredytu, w przypadku której będzie skłonny skorzystać z oferty. Jeśli po analizie dokumentów klienta decyzja kredytowa jest pozytywna, to otwierany jest rachunek, na którym udostępniane są środki z kredytu. O tym fakcie klienta informuje doradca, a uzupełnienie procesu stanowi dokument potwierdzenia.

„Kolejnym krokiem w rozwoju palety naszych produktów, już po wdrożeniu nowego systemu IT, będzie zaoferowanie klientom biznesowym możliwości korzystania z szerokiego wachlarza usług finansowych. Poznając potrzeby klienta będziemy w stanie zaoferować mu atrakcyjny cenowo pakiet usług, z których najczęściej korzysta. Skorzystanie z kolejnych elementów pakietu nie będzie wymagało zawierania odrębnych umów. Ich aktywacji będzie można dokonać bez konieczności odwiedzania oddziału banku, czy spotykania się z doradcą. Taką możliwość zapewni system bankowości internetowej, który będzie zawierał rozwiązania zbliżone do tych, który wypracowaliśmy przy okazji wprowadzenia oferty lokat on-line” – dodaje prezes Mariusz Karpiński.

W przypadku oferty depozytowej Meritum Bank oferuje klientom biznesowym warunki zbliżone do oferty detalicznej. Oprocentowanie lokat firmowych sięga 6% w skali roku w przypadku lokaty trzymiesięcznej.

Tworzenie oferty Meritum Banku dla biznesu wspiera Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Jego zaangażowanie polega m.in. na wsparciu optymalizacji procesów udzielania kredytów, budowy kart scoring’owych dla firm różnej wielkości, procesów sprzedażowych, marketingu i implementacji systemu. Dzięki wykorzystaniu międzynarodowego know-how powstaną innowacyjne na polskim rynku rozwiązań.