Maciej Maniecki prezesem Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny

Maciej Maniecki – Wiceprezes Zarządu Asseco Business Solutions (Asseco BS) – został nowym prezesem zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny (RPL), stowarzyszenia skupiającego przedstawicieli największych organizacji pracodawców i przedsiębiorców regionu. „Celem mojej kadencji będzie (…) dopilnowanie, by władze rządowe i samorządowe dotrzymały składanych obietnic i by kryzys nie pogorszył już wystarczająco kiepskiej sytuacji gospodarczej Lubelszczyzny.”  – mówi nowowybrany prezes.

Maciej Maniecki jako prezes stowarzyszenia chce kontynuować działania dotychczasowych zarządów skupione wokół projektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny. W obliczu kryzysu istnieje obawa, że niektóre z ważnych dla naszego regionu projektów mogą być ograniczane lub redukowane. Celem mojej kadencji będzie zatem dopilnowanie, by władze rządowe i samorządowe dotrzymały składanych obietnic i by kryzys nie pogorszył już wystarczająco kiepskiej sytuacji gospodarczej Lubelszczyzny. Jako RPL będziemy patrzeć na ręce decydentom i nie zawahamy się przed wskazaniem winnych ewentualnych niedociągnięć. – zapowiada prezes.

Maciej Maniecki jest jednym z założycieli Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny. W latach 2006-2007 był też kanclerzem Loży Lubelskiej Business Centre Club. Od sierpnia 2008r. jest przewodniczącym Rady Nadzorczej SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna.

Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny jest organizacją skupiającą przedstawicieli najważniejszych organizacji pracodawców i przedsiębiorców Lubelszczyzny oraz autorytety z dziedziny przedsiębiorczości. Stowarzyszenie powstało wiosną 2007r. Najistotniejszym celem działania Rady jest wspieranie rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny poprzez m.in. pełnienie funkcji doradczo-konsultacyjnej w rozwiązywaniu najistotniejszych problemów gospodarczych regionu, a także przygotowywanie stanowisk, opinii i ekspertyz na temat działań administracji, wspierających bądź hamujących rozwój gospodarczy Lubelszczyzny i prezentowanie ich społeczeństwu Lubelszczyzny.

Funkcję Prezesa RPL Maciej Maniecki będzie łączył z zasiadaniem w fotelu Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A., która oferuje systemy ERP, oprogramowanie dla MSP oraz usługi outsourcingowe.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu