Infosys stawia na młodych z Łodzi

Czy polskie uczelnie przygotowują studentów do wejścia na rynek pracy? Zdania na ten temat są podzielone. Dlatego też działający w Łodzi koncern Infosys BPO Poland wyciągnął pomocną dłoń do młodych ludzi, którzy stoją u progu rozpoczęcia kariery zawodowej, i zaoferował im ekspercką wiedzę oraz praktyczne umiejętności, które ułatwią start na rynku pracy.

Z badań przeprowadzonych przez belgijski instytut badawczy Lisbon Council w krajach Unii Europejskiej, USA Australii i Szwajcarii wynika, że anglosaski i skandynawski model kształcenia wyższego jest zdecydowanie lepszy, niż model romańsko-pruski, z którym mamy do czynienia w Polsce. O ile dostanie się na studia w naszym kraju jest stosunkowo łatwe, to okazuje się, że nie przygotowują one absolwentów do wejścia na rynek pracy. W Polsce obserwujemy bowiem brak komunikacji między uczelniami a pracodawcami, co do potrzeb rynku w stosunku do potencjalnych pracowników. To często uniemożliwia dostosowanie programu nauczania do wymogów zmieniającego się rynku pracodawcy i czyni go bezwzględnym wobec absolwentów.

Tę lukę postanowił wypełnić indyjski koncern, działający w branży BPO – firma Infosys BPO Poland, oferując łódzkim studentom wiedzę i doświadczenie swoich specjalistów. Z chęci wspierania młodych ludzi, którzy w przyszłości chcieliby pracować w świecie finansów, narodziła się współpraca z uczelnianymi środowiskami. Wśród organizacji, którym partneruje Infosys, znajdują się studenckie koła naukowe i Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego.

Jednym z przejawów tej współpracy jest wieloetapowy program Get a Job, organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor, w którym specjaliści z Infosys BPO Poland wezmą udział już pod koniec marca. Pracownicy Infosys, jako partner wydarzenia, przeprowadzą symulację procesu rekrutacyjnego, a jej zwycięzcy otrzymają możliwość odbycia praktyk w firmach partnerujących programowi.

– Uczestnicy naszych symulacji będą mieli ponadto szansę oswojenia się z narzędziami do naboru pracowników, wykorzystywanymi na rynku. Rozmowa to najbardziej podstawowe narzędzie rekrutacyjne. Dziś coraz więcej firm korzysta już z assessment center czy testów kompetencyjnych – przekonuje Mariola Włodarczyk, koordynator programu SKN Inwestor.

Infosys BPO Poland trafia również do studentów za pośrednictwem akcji łódzkiego magistratu – „Młodzi w Łodzi”. Firma ufundowała roczne stypendium dla wyróżniającej się studentki, a w przyszłości planuje również wziąć udział w inicjatywie „Praktyka dla studenta”.

W ramach tej samej akcji już 31 marca Infosys BPO Poland organizuje bezpłatne warsztaty zatytułowane „Sprawdź się jako audytor wewnętrzny!” adresowane do studentów kierunków finansowo-ekonomicznych, podczas którego uczestnicy będą mieli m.in. okazję rozwiązania case study dotyczącego kontroli wewnętrznej i poszerzenia swojej wiedzy o praktyczne aspekty w tematyce audytu wewnętrznego.

– Zainteresowanie warsztatami przeszło nasze oczekiwania – uśmiecha się Agnieszka Chudzik, Koordynator Projektu Młodzi w Łodzi. – Rekrutacja na szkolenie została zakończona już trzeciego dnia po jej ogłoszeniu. Na liście uczestników znajdują się studenci ostatnich lat Politechniki i Uniwersytetu, czyli młodzi ludzie potencjalnie zainteresowani pracą w branży BPO.

Infosys nawiązał także współpracę z Katedrą Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W jej ramach pracownicy koncernu przeprowadzili autorskie zajęcia, uzupełniające program uczelni o wiedzę specjalistyczną, która w przyszłości pomoże studentom w poszukiwaniu pracy. Plan zajęć został stworzony w oparciu o doświadczenie zawodowe ekspertów.

– Staraliśmy się, żeby nasze wykłady dawały studentom praktyczną wiedzę, której nie zdobędą na standardowych wykładach oraz umiejętności, które uczynią ich konkurencyjnymi na rynku. Dlatego też w programie zajęć znalazły się przedmioty związane z audytem czy sprawozdawczością finansową, niezwykle istotne z naszego punktu widzenia – dodaje Agnieszka Jackowska, Human Resources Manager w Infosys BPO Poland.

Dodatkowym atutem wykładów, przeprowadzonych przez Infosys w semestrze zimowym roku akademickiego 2008/2009, był fakt, że wybrane zajęcia odbywały się w języku angielskim, co nie tylko dało studentom możliwość ćwiczenia języka, ale również stanowiło okazję do zapoznania się ze specjalistycznym słownictwem używanym na co dzień w środowisku korporacyjnym.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu